RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje licence za obavljanje revizije
Naziv usluge

Izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog revizora


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Opis

Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Ovlašćeni revizor je fizičko lice koje ima licencu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa Zakonom o reviziji.


Dokumentacija

1. dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi;

2. dokaz o posjedovanju zvanja sertifikovanog računovođe;

3. dokaz o priznavanju diplome ili druge isprave stečenu u inostranstvu (ukoliko je diploma ili druga isprava stečena u inostranstvu);

4. dokaz da lice nije osuđivano i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova iz oblasti računovodstva i revizije;

5. dokaz o tri godine radnog iskustva, po osnovu ugovora o radu na poslovima revizije pravnih lica, od čega najmanje dvije godine pod nadzorom ovlašćenog revizora.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena fotokopija.

Zahtjev za licenciranje, sa pratećom dokumentacijom,  možete podnijeti na arhivi Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojeviča br. 2, 81 000 Podgorica, Crna Gora.


Taksa/naknada

Na zahtjev za izdavanje licence za obavljanje revizije ne plaća se taksa.  


Korisni linkovi

Ministarstvo finansija


Pravna podloga

Zakon o reviziji („Sl. list CG“, br. 01/17), Pravilnik o bližim uslovima i dokumentaciji za dobijanje licence ovlašćenog revizora („Sl. list CG“, broj 33/09), Pravilnik o dopuni pravilnika o bližim uslovima i dokumentaciji za dobijanje licenci ovlašćenog revizora („Sl. list CG“, broj 41/09).
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (4):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?