RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje potvrde o upisu u Registar kolektivnih ugovora
Naziv usluge

Izdavanje potvrde o upisu u Registar kolektivnih ugovora


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Na osnovu Pravilnika o načinu i postupku registrovanja opšteg i granskih kolektivnih ugovora ("Sl. list RCG", br. 10/2004) Opšti i granski kolektivni ugovori registruju se kod ovog ministarstva.

Sindikat, kao jedan od učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora, dostavlja ministarstvu na registraciju šest primjeraka kolektivnog ugovora.

O izvršenoj registraciji, ovlašćeno lice ministarstva izdaje rješenje koje se dostavlja svim učesnicima u zaključivanju kolektivnog ugovora.

Ovlašćeno lice na sve primjerke kolektivnog ugovora, nakon upisa u Registar kolektivnih ugovora, upisuje redni broj registracije, mjesto i datum registracije i te podatke ovjerava svojim potpisom i pečatom ministarstva.

Ministarstvo jedan primjerak registrovanog kolektivnog ugovora i rješenje o upisu u Registar zadržava u arhivi, jedan primjerak u dosije, po jedan primjerak dostavlja učesnicima u zaključivanju, a dva primjerka dostavlja Sekretarijatu za zakonodavstvo radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Ministarstvo, uz Registar, za svaki kolektivni ugovor otvara dosije, u koji ulaže po jedan primjerak registrovanog kolektivnog ugovora i rješenje o izvršenoj registraciji.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?