RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje potvrde o upisu u Registar reprezentativnih sindikata
Naziv usluge

Izdavanje potvrde o upisu u Registar reprezentativnih sindikata


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Na osnovu Pravilnika o registraciji reprezentativnih sindikata ("Sl. list CG", br. 36/2010) upis u Registar vrši se na osnovu prijave za upis reprezentativne sindikalne organizacije, na obrascu broj 1 (obrazac se nalazi u prilogu na kraju teksta)

Uz prijavu za upis, podnosi se:

1. rješenje o utvrđenoj reprezentativnosti;

2. odluka o izboru sindikalnog predstavnika i

3. ovlašćenje za sindikalnog predstavnika.

Prijava za upis u Registar i dokumentacija podnosi se u roku od 15 dana od dana donošenja konačnog rješenja u upravnom postupku o utvrđenoj reprezentativnosti sindikata.

U slučaju podnošenja nepotpune dokumentacije ministarstvo će zatražiti od podnosioca prijave, odnosno zahtjeva, da u roku od 15 dana od prijema obavještenja otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko reprezentativni sindikat ne otkloni nedostatke, odnosno ne dostavi tražene dokaze u predviđenom roku, smatraće se da je reprezentativni sindikat odustao od prijave, odnosno zahtjeva.

U Registar se upisuje promjena naziva, sjedišta i adrese reprezentativnog sindikata i sindikalnog predstavnika.

Uz zahtjev za upis promjene naziva ili sjedišta u Registar, reprezentativni sindikat podnosi odluku o promjeni naziva ili sjedišta.

Uz zahtjev za upis promjene sindikalnog predstavnika u Registar, reprezentativni sindikat podnosi odluku o izboru i ovlašćenje za novog sindikalnog predstavnika.

Reprezentativni sindikat dužan je da ministarstvu podnese zahtjev za upis promijenjenih podataka iz člana 6 ovog pravilnika, koje se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana kada su promjene nastupile.

O izvršenoj promjeni naziva ili sjedišta, odnosno sindikalnog predstavnika u Registar, ministarstvo izdaje potvrdu.

Reprezentativni sindikat briše se iz Registra ako je:

1) sindikalna organizacija izbrisana iz Registra sindikalnih organizacija zbog prestanka rada, odnosno zabrane rada, danom brisanja iz Registra;

2) u postupku preispitivanja reprezentativnosti utvrđeno da sindikat nije više reprezentativan, danom dostavljanja akta nadležnog organa (direktora, ministra nadležnog za poslove rada).

3) upis izvršen na osnovu netačnih podataka podnosioca prijave, odnosno na osnovu prijave neovlašćenog lica, danom donošenja konačnog rješenja u upravnom postupku.

O brisanju reprezentativnog sindikata iz Registra na osnovu  navedenih razloga, ministarstvo donosi rješenje.

Odluke i ovlašćenja donosi Skupština reprezentativne sindikalne organizacije.


Napomena

Svi zahtjevi sa pratećom dokumentacijom se podnose kucanim tekstom u pisanoj formi na adresi Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, Podgorica 81000


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?