RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje potvrde o upisu u Registar sindikalnih organizacija
Naziv usluge

Izdavanje potvrde o upisu u Registar sindikalnih organizacija


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Na osnovu Pravilnika o registraciji sindikalnih organizacija ("Sl. listu CG", br. 33/2010) upis u Registar vrši se na osnovu prijave za upis u Registar, na obrascu broj 1 (obrazac se nalazi u prilogu na kraju teksta)

Uz prijavu za upis, podnosi se:

1) akt o osnivanju sindikalne organizacije;

2) odluku o izboru sindikalnog predstavnika;

3) ovlašćenje za sindikalnog predstavnika;

4) statut ili pravila o organizaciji i načinu rada sindikalne organizacije (u daljem tekstu: statut).

Prijava za upis u Registar i gore navedena dokumentacija podnosi se u roku od 15 dana od dana osnivanja sindikalne organizacije.

Naziv sindikalne organizacije mora se razlikovati od naziva sindikalne organizacije koja je upisana u Registar.

U slučaju podnošenja nepotpune dokumentacije ministarstvo će zatražiti od podnosioca prijave, odnosno zahtjeva, da u roku od 15 dana od prijema obavještenja otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko sindikalna organizacija ne otkloni nedostatke, odnosno ne dostavi tražene dokaze u predviđenom roku, smatraće se da je reprezentativni sindikat odustao od prijave, odnosno zahtjeva.

U Registar se upisuje promjena naziva, sjedišta i adrese sindikalne organizacije i sindikalnog predstavnika.

Uz zahtjev za upis promjene naziva ili sjedišta u Registar sindikalna organizacija podnosi odluku o promjeni naziva ili sjedišta.

Uz zahtjev za upis promjene sindikalnog predstavnika u Registar sindikalna organizacija podnosi odluku o izboru i ovlašćenje za novog sindikalnog predstavnika.

U slučaju donošenja novog statuta, ili njegove izmjene, sindikalna organizacija je dužna da podnese novi statut, odnosno izmijenjeni statut, u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja, odnosno izmjene.

Sindikalna organizacija dužna je da ministarstvu podnese zahtjev za upis promijenjenih podataka iz člana 8 ovog pravilnika, koje se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana kada su promjene nastupile.

O izvršenoj promjeni naziva ili sjedišta, odnosno sindikalnog predstavnika u Registar, ministarstvo izdaje potvrdu.

Sindikalna organizacija briše se iz Registra ako je:

1) donijeta odluka o prestanku rada sindikalne organizacije;

2) pravosnažnom sudskom odlukom zabranjen rad sindikalne organizacije, u skladu sa zakonom;

3) upis izvršen na osnovu netačnih podataka podnosioca prijave, odnosno na osnovu prijave neovlašćenog lica, danom donošenja konačnog rješenja u upravnom postupku

O brisanju sindikalne organizacije iz Registra na osnovu gore navedenih razloga, ministarstvo donosi rješenje.


Napomena

Svi zahtjevi sa pratećom dokumentacijom se podnose kucanim tekstom u pisanoj formi na adresi Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, Podgorica 81000


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?