RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Informacija o dobijanju ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz zaštite i zdravlja na radu
Naziv usluge

Informacija o dobijanju ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz zaštite i zdravlja na radu


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Na osnovu člana 48 stav 1 tač. 3 i 8 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 79/04), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je donijelo Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova ("Sl. list RCG", br. 67/05 od 11.11.2005).

Na osnovu Pravilnika, poslodavac može dobiti ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i to za:

1) reviziju (ocjenu) tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti preventivnih mjera zaštite na radu, tehničkih propisa i standarda, radi utvrđivanja obezbijeđenosti zaštite zaposlenih u objektima za koje je urađena tehnička dokumantacija, za procese rada koji će se obavljati u njima,

2) osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih,

3) poslove iz člana 36 Zakona o zaštiti na radu (u daljem tekstu: Zakona),

4) pripremu akata o procjeni rizika, sa predlogom mjera za njihovo otklanjanje,

5) periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu,

6) periodične preglede i ispitivanja električnih i drugih instalacija i

7) ispitivanje uslova radne sredine (fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti, osvijetljenosti i mikroklime).

Ovlašćenje se može dobiti za sve ili pojedinačne poslove.

Poslodavac podnosi zahtjev za dobijanje ovlašćenja Ministarstvu rada i socijalnog staranja i uz zahtjev, dostavlja:

potvrdu o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda;

opis poslova iz člana 2 navedenog pravilnika, za koje podnosi zahtjev;

opis poslovnih prostorija, pomoćnih prostorija, dokaz o vlasništvu ili zakupu;

dokaz o svojini ili zakupu tehničko-mjerne opreme, evidenciju o tehničko-mjernoj opremi, dokaze o provjeravanju tehničko-mjerne opreme koju ima u svojini ili zakupu;

ugovore o radu sa stručnim licima i dokaze o njihovom obrazovanju, radnom iskustvu i položenom stručnom ispitu i

metodologiju i metode pregleda i ispitivanja sredstava rada i/ili ispitivanja radne sredine, i/ili ocjenjivanja rizika, i/ili osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad.


Napomena

Rješenje kojim se dobija ovlašćenje za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu izdaje se na rok od tri godine i može se obnoviti pod istim uslovima. 

Detaljnije informacije o uslovima za izdavanje ovlašćenja kao i postupak za dobijanje ovlašćenja,možete preuzeti na navedenom linku: Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?