RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Informacija o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu
Naziv usluge

Informacija o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Na osnovu člana 48 tačka 5 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", broj 79/04), Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Sl. list RCG", br. 67/05 od 11.11.2005).

Stručni ispit mogu polagati lica koja imaju visoku stručnu spremu tehničkog i drugog odgovarajućeg smjera i godinu dana radnog iskustva u struci.

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu rada i socijalnog staranja na obrascu koji je sastavni dio navedenog Pravilnika (Prilog 2).

Stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dijela.   

Opšti dio iz stava obuhvata poznavanje:

pravnog uređenja zaštite na radu;

zdravstvene zaštite zaposlenih;

penzijskog i invalidskog osiguranja;

radnih odnosa;

procjene rizika na radnim mjestima;

inspekcijskog nadzora i

obavljanja stručnih poslova zaštite na radu

Opšti dio stručnog ispita kandidat polaže usmeno.

Uz prijavu kandidat prilaže dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Stručni ispit za poslove zaštite na radu kandidat polaže prema programu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).


Napomena

Kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se Uvjerenje o položenom ispitu za poslove zaštite na radu.

Program i način polaganja stručnog ispita kao i Prilog 1 i Prilog 2 možete preuzeti na navedenom linku: Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?