RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje spoljne trgovine za pravna lica

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje spoljne trgovine za pravna lica


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo ekonomije


Opis

Zakon o spoljnoj trgovini  ("Sl. list RCG", br. 28/04 od 29.04.2004, 37/07 od 19.06.2007 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 01/14 od 09.01.2014, 14/14 od 22.03.2014, 57/14 od 26.12.2014), uređuje oblast spoljnotrgovinskog prometa robama i uslugama. Liberalizacija pravnog okvira, kojim se reguliše spoljna trgovina i ekonomska aktivnost, na način konzistentan sa sporazumima Svjetske Trgovinske Organaizacije, Evropska Unije i opšte prihvaćene medjunarodne prakse najbolji je i najefikasniji način za ostvarivanje ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore. 
Osnovni princip spoljne trgovine i ekonomskih aktivnosti
Trgovina, ekonomske aktivnosti, ugovori, transakcije (poslovanja) i ostale aktivnosti koje obuhvataju premještanje robe ili druge materijalne imovine, nematerijalne imovine, vlasničkih prava na nematerijalnoj imovini i usluga između spoljnje ekonomske zone i teritorije Crne Gore (»Spoljnotrgovinsko poslovanje«) je slobodno, osim ukoliko je Zakonom drugačije propisano. 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje dozvola možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski Trg 45, 81 000 Podgorica, Crna Gora.  

 Uz zahtjev se prilaže:

  1. Ugovor ili faktura;
  2. Prevod Fakture od strane ovlašćenog sudskog tumača

Za uvoz dragocjenih metala (nakit od srebra, zlata..) korisnik prilaže i:

  1. Rješenje o određivanju znaka Zavoda za metrologiju,
  2. Specifikacija obrađenih dijamanata (specifikacija sadrži broj i datum iz djelovodnika, naziv robe, tarifnu oznaku, količinu, vrijednost, ukupno),
  3. Kopija/e sertifikata obradjenih dijamanata (ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva nije moguće dostaviti kopije sertifikata dostaviti izjavu potpisanu od strane Direktora kompanije kojom se garantuje da će kopiju/e sertifikata dostaviti prilikom uvoza robe).

Za uvoz 3D štampača korisnik prilaže i:

  1. Tehnička specifikacija štampača

Za uvoz dronova, vazduhoplova korisnik prilaže i:

  1. Izjavu da ste upoznati sa odredbama Pravilnika o uslovima za upotrebu Sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela (“Sl.list CG”, broj 11/16),
  2. Tehnička specifikacija dronova (serijski broje, težina, nosivost i sl.)

Za uvoz oružja, opreme korisnik prilaže i:

  1. Odobrenje za nabavku od MUP-a,
  2. Tehničke karakteristike pancira, lisica, šljemova, eksploziva, pirotehničkih proizvoda

Uplatnica u iznosu od: 10 EUR na ž.r.: 832-3161232-94  

Svrha uplate: DOZVOLA ZA UVOZ

Primalac: Ministarstvo ekonomije
Korisni linkovi

 Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

-        Zakon o spoljnoj trgovini  ("Sl. list RCG", br. 28/04 od 29.04.2004, 37/07 od 19.06.2007 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 01/14 od 09.01.2014, 14/14 od 22.03.2014, 57/14 od 26.12.2014)

-        Uredba za sprovođenje zakona o spoljnoj trgovini ("Sl. list RCG" br. 52/04 od 02.08.2004, 44/07 od 23.07.2007 i "Sl. list Crne Gore", br. 78/17 od 23.11.2017)

-        Uredba o uslovima za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata (“Sl.list CG”, broj 40/15 od 24.07.2015.godine)

-        Odluka o izmjenama odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe („Sl. list CG“, br. 24/17 od 10.04.2017.)


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?