RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje učešća na naučnom kongresu u 2020. godini

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje učešća na naučnom kongresu u 2020. godini


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će sufinansirati troškove učešća istraživača iz Crne Gore (putne troškove i kotizaciju) sa naučnim, akademskim ili istraživačkim zvanjem na naučnim kongresima koji se održavaju u zemlji, regionu i inostranstvu tokom 2020. godine, u maksimalnom iznosu: do 100 € za Crnu Goru, do 200 € za zemlje regiona, a za ostale zemlje do 500 €, za kandidate čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na kongresu, i koji su aktivno učestvovali na naučnom kongresu: izlagali naučni rad ili objavili poster prezentaciju.

Pod putnim troškovima ne podrazumijevaju se troškovi smještaja i dnevnica, već samo troškovi prevoza (avio ili druga vrsta prevoza).

Nakon završenog učešća na naučnom kongresu u zemlji, regionu ili inostranstvu, kandidat Ministarstvu podnosi prijavu sa neophodnom dokumentacijom, koja je navedena u prijavnom obrascu, nakon čega će se izvršiti refundacija odobrenih sredstava na žiro račun ustanove.

Pravo na sufinansiranje kandidat može ostvariti jedanput godišnje po osnovu učešća na kongresu u Crnoj Gori ili regionu i jedanput godišnje po osnovu učešća na kongresu u inostranstvu. Podrška za ove namjene ne može se ostvariti ukoliko je učešće finansirano iz drugih programa podrške Ministarstva ili međunarodnog projekta.

Po osnovu jednog naučnog rada, sufinansiraće se učešće samo jednog od autora, po prioritetu koji dostavi Ustanova.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 45.000 €.


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1. Dokaz o prihvaćenom radu;
2. Štampani primjerak veb stranice na kojoj se nalaze podaci istraživača na „Naučnoj mreži";
3. Kopiju zaključenog putnog naloga;
4. Dokaz o visini kotizacije;
5. Dokaz o visini putnih troškova;

6. Saglasnost rukovodioca ustanove za podnošenje prijave. Formu saglasnosti možete preuzeti OVDJE

 

Kontakt osoba: Jovana Zarubica, tel. 020 405-345, mail: jovana.zarubica@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?