RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje istraživača koji su završili doktorske studije u 2019. godini

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje istraživača koji su završili doktorske studije u 2019. godini


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će sufinansirati troškove doktorskih studija kandidata državljana Crne Gore, nakon odbrane doktorske disertacije u iznosu do 1500 eura.

Ministarstvo će stimulisati istraživače koji su završili doktorske studije, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da su odbranili doktorsku disertaciju na akreditovanim programima doktorskih studija u toku 2019. godine;
- u slučaju da je doktorska disertacija odbranjena u inostranstvu, potrebno je da je u Crnoj Gori pozitivno
završen postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave;
- da im nijesu obezbijeđeni troškovi doktorskih studija u cjelini iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom
sudskom izjavom);
- da su državljani Crne Gore.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2019. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 45.000 €.


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1. CV kandidata (Europass);

2. Uvjerenje o odbrani doktroske disertacije/Rješenje Ministarstva prosvjete ukoliko je stečena van Crne Gore;

3. Dokaze o visini troškova doktorskih studija;

4. Ovjerenu sudsku izjavu kandidata da mu nijesu obezbijeđeni troškovi doktorskih studija u cjelini iz drugih izvora i u kom iznosu (u Osnovnom sudu ili kod Notara);
5. Uvjerenje o državljanstvu;

6. Bibliografiju objavljenih naučnih radova;

7. Jedan štampani primjerak veb stranice sa podacima istraživača u bazi „Naučna mreža“;


Kontakt osoba: Zorana Lakićević-Milutinović, tel.: 020/405-333, mail:  zorana.lakicevic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?