RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska (10b. Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu zaštitu patentom kod WIPO/EPO) u 2019. godini

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska (10b. Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu zaštitu patentom kod WIPO/EPO) u 2019. godini


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

10a. Podrška autorima pronalazaka koji su pronalazak zaštitili patentom u zemlji ili inostranstvu

Ministarstvo će stimulisati pravna ili fizička lica iz Crne Gore koja su tokom 2019. godine zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu.


Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod, kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija ili postupak u skladu sa članom 5 Zakona o patentima (“Službeni list CG", br. 42/2015 i 2/2017).


Iznos sredstava podrške Ministarstva biće određen u zavisnosti od:


- Visine troškova postupka za zaštitu pronalaska patentom u zemlji ili inostranstvu; i
- Predloženog plana ulaganja odobrenih sredstava u dalji razvoj pronalaska.

Maksimalni iznos sredstava Ministarstva po prihvatljivoj kategoriji troškova utvrđen je na sljedeći način:


- Troškovi nacionalne zaštite pronalaska patentom do 100 €;
- Troškovi razvoja pronalaska kroz aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima u Evropi (putni troškovi, troškovi smještaja i troškovi promotivnog materijala) do 1.500 €;
- Troškovi daljeg razvoja pronalaska do 3.000 €.

PRIJAVNI FORMULAR sadrži:


1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska (nosiocu prava);
2. Podatke o zaštićenom pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena / tržišni potencijal);
3. Planirane aktivnosti na razvoju i komercijalizaciji uz obrazloženje sredstava, i
4. Spisak obavezne dokumentacije, koju je potrebno priložiti uz Prijavni formular.

10b. Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO

Ministarstvo će stimulisati pravna i fizička lica iz Crne Gore koja su, nakon podnošenja prijave Ministarstvu ekonomije, za isti pronalazak u toku 2019. godine podnijela zahtjev ili namjeravaju da podnesu zahtjev Međunarodnom patentnom birou WIPO (Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu) ili Evropskom patentnom zavodu (EPO).


Gdje i kako

Iznos sredstava podrške Ministarstva biće određen u zavisnosti od:


- Visine utvrđenih troškova za prijavu patenta kod WIPO/EPO.

Maksimalni iznos sredstava Ministarstva po prihvatljivoj kategoriji troškova utvrđen je na sljedeći način:

- Troškovi međunarodne prijave patenta kod WIPO do 3.000 €

(https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf); i
- Troškovi prijave patenta kod EPO do 5.000 €
(https://www.epo.org/service-support/faq/own-file.html#faq-199).

PRIJAVNI FORMULAR sadrži:

1. Podatke o Podnosiocu prijave - autoru pronalaska;
2. Podatke o pronalasku (naziv, kratak opis pronalaska, samoprocjena tehnološke spremnosti, primjena / tržišni potencijal); i
3. Spisak obavezne dokumentacije, koju je potrebno priložiti uz Prijavni formular.

Konkurs za sufinansiranje namjena u okviru podtačaka 10a. i 10b. otvoren je cijele godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ove namjene iznose 30.000 €.


Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke Konkursa po osnovu dvije prijave godišnje.


Prijave će se razmatrati najmanje dva puta godišnje, u zavisnosti od broja pristiglih prijava. Ministarstvo će imenovati tročlanu Komisiju koja će ocijeniti prijave i preporučiti Ministarstvu iznos sredstava podrške.

Napomene:


* Neće biti razmatrane Prijave za stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka, koje su finansirane ili se ko-finansiraju kroz neki od postojećih ili prethodno realizovanih programa podrške Ministarstva.
* Troškovi postupka za zaštitu pronalaska patentom ne obuhvataju troškove advokatskih usluga, konsultantskih usluga i usluga prevođenja.
* Ukoliko je Podnosilac prijave fizičko lice koje se prijavljuje ispred grupe pronalazača, potrebno je da isti dostavi Ministarstvu pisano odobrenje ostalih članova grupe za podnošenje zahtjeva Ministarstvu.
* Podršku koja se odnosi na troškove razvoja pronalaska kroz aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima u Evropi, Podnosilac prijave može ostvariti po osnovu samo jedne prijave godišnje.
* Podnosioci prijava koji su ostvarili pravo na troškove razvoja pronalaska kroz aktivnosti promocije na međunarodnim sajmovima, konferencijama i sličnim događajima kroz različite instrumente Ministarstva nauke u proteklih pet godina ne mogu ostvariti pravo po ovoj tački Konkursa za istu kategoriju troškova.
* Podnosilac prijave koji je ostvario sredstva po ovoj tački Konkursa za razvoj pronalaska ili za međunarodnu/evropsku prijavu patenta prema WIPO i EPO u obavezi je da na osnovu realizacije istih dostavi Izvještaj Ministarstvu uz prateće dokaze o utrošku sredstava, najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Kontakt osoba: Marina Roganović, tel. 020/234-577, e-mail: marina.roganovic@mna.gov.me.Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?