РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за полагање другог стручног испита (са средњом стручном спремом) у области обезбјеђења притворених и осуђених лица

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за полагање другог стручног испита (са средњом стручном спремом) у области обезбјеђења притворених и осуђених лица


Орган задужен за спровођење

Министарство правде


Надзорни орган

Министарство правде 


Опис

На основу Правилника о полагању и начину полагања другог стручног испита за рад у државним органима („Службени лист Црне Горе", бр. 18/15) Министарство правде је надлежно за полагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица тако да кандидати пријаве за полагање другог стручног испита достављају Министарству правде. 
Други стручни испит за ИИИ и ИВ ниво квалификације образовања полаже се по програму који садржи сљедеће предмете: 
1. Извршење казни затвора, новчане казне и мјера безбиједности; 
2. Вршење обезбјеђења; 
3. Поступање са притвореним лицима; 
4. Употреба средстава принуде и техника самоодбране
Преглед прописа и правне литературе за програме полагања другог стручног испита утврдиће Министарство правде и објавиће на интернет страници. 
Други стручни испит полаже се пред Комисијом за помагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица коју је образовао Министар правде. 
Пријава за полагање другог стручног испита подноси се Министарству правде најкасније у року од 10 дана од дана објављивања датума, времена и мјеста полагања другог стручног испита. 
Уз пријаву, кандидат је дужан да Министарству правде достави доказе о испуњавању услова за полагање другог стручног испита: 
    1. Увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања 
    2. Увјерење о потребном радном искуству (најмање једна година радног искуства). 
    3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима 


Гдје и како

Пријава за полагања другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица се предаје у затвореној коверти са назнаком: "Пријава за полагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица ", име и презиме, број телефона, мјесто пребивалишта и адреса у писарници Министарства правде, улица Вука Караџића 3 Подгорица, радним данима од 09 до 11 часова и од 12 до 14 часова или путем поште. 


Напомена

О датуму, мјесту и времену полагања другог стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Министарства правде (www.правда.гов.ме), најкасније 30 (тридесет) дана прије почетка полагања другог стручног испита. 
Трошкови полагања другог стручног испита за кандидате са ИИИ и ИВ нивоом квалификације образовања износе 37,55 еура. 
Кандидат је дужан да доказ о уплати доставити на увид секретару комисије прије почетка испита. Кандидату који не достави доказ о уплати трошкова полагања другог стручног испита неће се дозволити полагање другог стручног испита. 
Уплата трошкова за полагање другог стручног испита врши се на рачун Министарства правде број 832-1132-02 - сврха уплате: Накнада за полагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица. 

Секретар комисије: Аида Бојаџић 

контакт телефон: 020/407-567 

аида.бојадзиц@мпа.гов.ме  


Корисни линкови

Пријава за полагање другог стручног испита у области обезбјеђења притворених и осуђених лица  
Информатор за полагање другог стручног испита
Програм другог струцног испита у области обезбједјења притворених и осудјених лица
Правилник о програму и нацину полагања другог струцног испита за рад у дрзавним органима 


Правна подлога

Правилник о полагању и начину полагања другог стручног испита за рад у државним органима („Службени лист Црне Горе", бр. 18/15)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?