RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije 


Organ zadužen za sprovođenje

 

Ministarstvo nauke


Opis

 

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godina, potpisanog 17. septembra 2015. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavilo je K O N K U R S za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije za period 01. januar 2019. – 31. decembar 2020. godine 

1.    Predmet Konkursa
 
Sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, koji se realizuju u prioritetnim oblastima istraživanja, sa učešćem naučnika iz obje zemlje, u vidu međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Srbije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte.
 
Troškovi će biti pokriveni na sljedeći način:
 
Crnogorska strana pokriva:
Troškove prevoza između sjedišta institucija koje sarađuju za svoje istraživače;
Troškove smještaja i dnevnica za srpske istraživače;
Lokalne troškove prevoza na svojoj teritoriji za srpske istraživače koji su neophodni za realizaciju programa projekta.
 
Srpska strana pokriva:
Troškove prevoza između sjedišta institucija koje sarađuju za svoje istraživače;
Troškove smještaja i dnevnica za crnogorske istraživače;
Lokalne troškove prevoza na svojoj teritoriji za crnogorske istraživače koji su neophodni za realizaciju programa projekta.


2. Uslovi Konkursa
 
Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji moraju ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i važećim kriterijumima Ministarstva nauke. Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore.
 
Rukovodilac projekta mora biti imenovan za svaki projekat u Crnoj Gori i u Republici Srbiji. Oba rukovodioca projekta treba da pripreme zajedničku projektnu prijavu i podnesu je nadležnim institucijama u svojim državama. Rukovodilac može podnijeti samo jednu prijavu projekta.
 
 
3.    Prijava na Konkurs
 
Zajedničke prijedloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju nadležnim institucija u obje zemlje u zadatim prijavnim formularima.
 
Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se na sljedeći način:
 
- projektnu prijavu potrebno je popuniti on- line, ulaskom na sajt Ministarstva nauke www.mna.gov.me/Konkursi za bilateralnu saradnju/,
- popunjenu projektnu prijavu poslati i na elektronsku adresu snezana.vukotic@mna.gov.me
 
Prijava projekta počinje 18. juna 2018. godine i trajaće do 31. jula 2018. godine. Prijava se podnosi na crnogorskom jeziku.
 
 
Nijedna prijava pristigla posle krajnjeg roka neće se razmatrati.
Preporučuje se kandidatima da provjere da li je njihov srpski partner podnio identičan prijedlog projekta kod svog ministarstva.
 
 
4.    Selekcija projekata
 
Konačnu odluku o projektima koji će biti odobreni za sufinansiranje donosi Mješoviti crnogorsko-srpski komitet. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji u skladu sa sljedećim kriterijumima:
 
-       relevantnost programa finansiranja;
-       unapređenje bilateralne saradnje;
-       multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje;
-       kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;
-       kvalifikacije podnosioca projekta;
-       podrška mladim kadrovima; i
-       zajednički interes.

5. Prednost pri izboru projekata će imati projekti iz sljedećih oblasti:

 
-          Poljoprivreda i hrana;
-          Medicina i zdravlje ljudi;
-          Održivi razvoj;
-          Energija;
-          Informaciono-komunikacione tehnologije;
-          Novi materijali, proizvodi i usluge; i
-          Kulturna baština.
 
U zavisnosti od primjenljivosti rezultata projekta, posebna pažnja biće posvećena projektima koje vode mlađi istraživači, a prednost će imati prijedlozi koji imaju podršku partnera iz privrede.
 
6. Period realizacije projekata
 
Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.
 
Predviđeni rok za početak projekata je 01. januar 2019. godine, a za završetak 31. decembar  2020. godine.
 
Nosioci izabranih projekata dužni su da podnesu izvještaj nakon prve godine istraživanja, dok završni izvještaj treba da se podnese u okviru tri mjeseca nakon završetka projekta (najkasnije do kraja marta 2021. godine).
 
Kontakt osoba sa crnogorske strane:
Snežana Vukotić
Ministarstvo nauke
Rimski trg b.b., 
20000 Podgorica
Tel: 020/ 405 326
e-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me
 
 
 
Kontakt osoba sa srpske strane:
Milica Golubović Tasevska
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd 

e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rsGdje i kako

 Prijavu na konkurs možete podnijete elektronskim putem preko Portala eUprave


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?