RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Italije 2018-2020. god. (PROJEKAT OD POSEBNOG ZNAČAJA)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Italije 2018-2020. god. (PROJEKAT OD POSEBNOG ZNAČAJA)


Opis

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, potpisanog u Podgorici 26. septembra 2013. godine, koji je stupio na snagu 19. februara 2018 godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Generalni direktorat za promociju zemlje (privreda, kultura i nauka) – Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike  Italije, raspisuju Konkurs za podnošenje zajedničkih predloga projekata za „razmjenu istraživača“ i zajedničkih predloga projekata od „posebnog značaja“, za period 2018/2020.
 


Gdje i kako

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem, preko sajta Ministarstva nauke, najkasnije do 06. juna 2018. godine, do 12:00h.
Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Snežana Vukotić, samostalna savjetnica I, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-326; email: snezana.vukotic@mna.gov.me)


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarsto nauke


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?