РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за пружање услуга аутобуске станице
Назив услуге

 Лиценца за пружање услуга аутобуске станице


Орган задужен за спровођење

 Министарство капиталних инвестиција


Надзорни орган

 Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Дјелатност пружања услуга аутобуске станице у јавном превозу путника обављају правна лица или предузетници која су регистрована за обављање дјелатности пружања услуга аутобуске станице и имају лиценцу за пружање услуга аутобуске станице


Гдје и како

 Министарство капиталних инвестиција


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Рок за издавање лиценце

 Мјесец дана


Период важења лиценце

 Пет година


Услови за продужење важења лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Орган управе укинуће лиценцу за пружање услуга аутобуске станице рјешењем, ако:


- лице које управља аутобуском станицом престане да испуњава услове из члана 95 овог закона;
- се утврди да је лиценца издата на основу нетачних података;
- лице које управља аутобуском станицом престане да пружа услуге аутобуске станице;

- лице које управља аутобуском станицом редовно не испуњава обавезе утврђене овим законом и другим прописима.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 добијање лиценце за пружање услуга аутобуске станице - 1000,00 еур 


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Корисни линкови

Министарство саобраћаја и поморства 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?