РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за пружање услуга теретне станице
Назив услуге

 Лиценца за пружање услуга теретне станице


Орган задужен за спровођење

Министарство капиталних инвестиција


Надзорни орган

Министарство капиталних инвестиција


Опис

Дјелатност пружања услуга теретне станице у јавном превозу терета, обављају правна лица или предузетници који су регистровани за обављање дјелатности пружања услуга теретне станице и који имају лиценцу за пружање услуга теретне станице коју издаје Орган управе (у даљем тексту: лице које управља теретном станицом).


Гдје и како

 Захтјев можете предати у Дирекцији за саобраћај


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Рок за издавање лиценце

 Мјесец дана


Период важења лиценце

 Пет година


Услови за продужење важења лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценцу за пружање услуга теретне станице Орган управе укинуће рјешењем ако:
- лице које управља теретном станицом престане да испуњава неки од услова из члана 119 овог закона;
- се утврди да је лиценца издата на основу нетачних података;
- лице које управља теретном станицом редовно не извршава обавезе утврђене овим законом.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Добијање лиценце за пружање услуга теретне станице - 1000,00 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Корисни линкови

Министарство саобраћаја и поморства 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?