RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za stavljanje u promet jakog alkoholnog pića
Naziv usluge

 Dozvola za stavljanje u promet jakog alkoholnog pića


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Jako alkoholno piće prije stavljanja u promet, podliježe ocjeni kvaliteta. Ocjena kvaliteta jakog alkoholnog pića obuhvata fizičko-hemijsku analizu i organoleptičku ocjenu.
Na osnovu izvještaja o ocjeni kvaliteta alkoholnog pića Ministarstvo izdaje rješenje kojim dozvoljava ili zabranjuje stavljanje jakog alkoholnog pića u promet, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o izvršenoj ocjeni kvaliteta jakog alkoholnog pića


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja jakih alkoholnih pića


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Izvještaja o ocjeni kvaliteta alkoholnog pića, odnosno izvještaj o fizičko hemijskoj i organoleptičkoj analizi jakog alkoholnog pića


Rok za izdavanje licence

 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o izvršenoj ocjeni kvaliteta jakog alkoholnog pića


Period važenja licence

 Do utroška zaliha/količina za koje je tražena dozvola i ocjena kvaliteta


Uslovi za produženje važenja licence

 Podnošenje zahtjeva za novo-proizvedene količine jakog alkoholnog pića


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Na jakom alkoholnom piću za koje je izdato rješenje kojim se dozvoljava stavljanje u promet ne smije se vršiti nikakva promjena. Ukoliko se utvdi da je vršena promjena zabranjuje se stavljanje alkoholnog pića u promet.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Trošak definiše labaratorija i Komisija za organoleptičko ocjenjivanje. Cijena labaratorijske analize zavisi od kategorije jakog alkoholnog pića. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?