RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za korištenje oznake „Planinski proizvod“
Naziv usluge

 Odobrenje za korištenje oznake „Planinski proizvod“ 


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" za poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode izdaje Ministarstvo na osnovu podnijetog zahtjeva za korišćenje oznake "Planinski proizvod".
Zahtjev može podnijeti fizičko lice, privredno društvo ili preduzetnik koje je upisano u odgovarajući registar za
obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Zahtjev može podnijeti i udruženje poljoprivrednih proizvođača i/ili prerađivača.


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev sadrži podatke o:
- proizvođaču (naziv, sjedište, odnosno ime i adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj, šifra djelatnosti i kontakt podatke);
- odgovornom licu (ime i prezime, odnosno ime i adresa i jedinstveni matični broj);
- vrsti i kategoriji proizvoda;
- opisu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, uključujući opis sirovine u pogledu osnovnih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških ili
organoleptičkih karakteristika tog proizvoda;
- opisu metode proizvodnje ili prerade.
Uz zahtjev se:
- statut o osnivanju, ukoliko zahtjev podnosi udruženje proizvođača.


Rok za izdavanje licence

 30 dana od dana prijema zahtjeva 


Period važenja licence

 Trajna ukoliko ne dođe do povrede Zakona.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Odobrenje za korišćenje oznake "Planinski proizvod" ukinuće se ako se utvrdi da poljoprivredni i/ili prehrambeni proizvod ne ispunjava
uslove predvidjene Zakonom i kada najmanje pet godina nijedan proizvod zaštićen oznakom "Planinski proizvod" nije stavljen na tržište.

Zahtjev za ukidanje odobrenja za korišćenje oznake "Planinski proizvod" Ministarstvu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes, sa navođenjem razloga za ukidanje rješenja.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Nema troškova. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list CG", br. 22/2017)


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?