RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja, predstavke ili pritužbe - FIZIČKA LICA

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Obrazac inicijative za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja, predstavke ili pritužbe - FIZIČKA LICA


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde
Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor- Direkcija za nadzor 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Svaki učesnik u postupku pred javnim izvršiteljem, nezadovoljan radom javnog izvršitelja može podnijeti inicijativu za vršenje nadzora nad njegovim radom, predstavku ili pritužbu.


Gdje i kako

Inicijativa, predstavka ili pritužba podnosi se arhivi Ministarstva pravde ili elektronskim putem
Kontakt:Anka Vučinić
Adesa. Vuka Karadžića br.3, Podgorica
Email: anka.vucinic@mpa.gov.me
Tel.  +382 20 407 516


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti

Podnosilac inicijative, predstavke ili pritužbe može biti lice koje je stranka u postupku ili treće lice koje ima pravni interes. Isti je dužan pozvati se na broj predmeta javnog izvršitelja u odnosu na koji podnosi inicijativu, predstavku ili pritužbu.  


Pravna podloga

Zakon o javnim izvršiteljima (Sl.list CG'' br. 6/11 i 22/17) 


Korisni linkovi

https://www.javni-izvrsitelji.me/

Javni izvršitelji


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (1):
Ne (2):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?