RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upotrebna dozvola za složene inženjerske objekte
Naziv licence

Upotrebna dozvola za složene inženjerske objekte


Naziv institucije koja daje licencu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za građevinarstvo


Naziv regulatornog tijela

Direkcija za izdavanje dozvola


Zakonski osnov

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list Crne Gore  br.64/17 i 44/18)
Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)


Da li postoji originalni zahtjev za podnošenje

OBRAZAC 25 - za upotrebne dozvole  za složene inženjerske objekte


Dokumentacija

Uz OBRAZAC 25 se prilaže dokumentacija shodnio članu 120 Zakon o uređenju  prostora i izgradnji objekata a u vezi člana 227 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata


Taksa - Naknada (iznos)

Za izdavanje upotrebnih dozvola se ne plaćaju  takse


Rok za rješavanje, navesti da li postoji ćutanje je odobravanje

Za upotrebne dozvole za složene inženjerske  objekte je 8 dana od dana dostavljanja izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu objekta.  Vršilac tehničkog pregleda se imenuje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole a shodno članu 120 Zakon o uređenju  prostora i izgradnji objekataa. Rok vršenja tehničkog pregleda objekta nije zakonom utvrđen.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Za upotrebne dozvole se podnosi tužba Upravnom sudu u roku od 20 dana, nema žalbe jer rješenja su konačna


Opis koraka koje podnosilac mora da sprovede za izdavanje licence

Uz navedene obrasce se prilaže potrebna dokumentacija I navode potrebni podaci a onda organ po službenoj dužnosti pribavlja dokaze propisane zakonom – mišljenja saglasnosti i dr. dokaze od nadležnih organa za tehničke uslove


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?