RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za sufinansiranje aktivnosti promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2019. godini

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za sufinansiranje aktivnosti promocije nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2019. godini


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će podržati aktivnosti koje se odnose na promociju nauke, istraživanja i inovacija u Crnoj Gori u toku 2019. godine.
Aktivnost treba da se odnosi na: približavanje aktuelnih naučnih pitanja i metoda mladima i širem građanstvu; naučnu etiku, unapređenje istraživačkog naučnog novinarstva; promovisanje istraživanja crnogorskih naučnika, podršku istraživača obrazovnom procesu, naučne aktivnosti u koje su uključeni građani, umrežavanje sa regionalnim i međunarodnim inicijativama u oblasti nauke u društvu i rad s mladim istraživačima - talentima.


Potrebno je da je aktivnost imala definisan, mjerljiv i javno prezentovan rezultat u toku 2019. godine.

Pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na promociju nauke, istraživanja i inovacija u Crnoj Gori, ustanova/organizacija – podnosilac zahtjeva, može ostvariti najviše dva puta u toku 2019. godine.
Podrška iz ove tačke Konkursa dodjeljivaće se u tri kategorije:

11.a Novi projekti koji se predlažu Ministarstvu za finansiranje

Koncepti projekata planiranih u toku 2019. godine, koji se uklapaju u cilj ove tačke Konkursa, dostavljaju se Ministarstvu do 15. aprila 2019. godine u predviđenom formatu. Komisija Ministarstva će ocijeniti dostavljene koncepte i donijeti odluku o podršci projektima, prema rang listi i raspoloživom budžetu.

Kriterijumi za dodjelu podrške:

- Originalnost i relevantnost predložene ideje;

- Sprovodljivost plana aktivnosti;

- Iskustvo nosioca projekta i projektnog tima u sličnim aktivnostima i

- Efekat na poboljšanje prisutnosti nauke i razumijevanja naučnih pitanja u crnogorskom društvu.

Za projekte koji su realizovani u periodu 1.01.2019. – 15.04.2019. Ministarstvo će odlučivati razmatranjem pojedinačnih prijava.
Vrijednost projekata podrške iz ovog stava iznosi do 1.500 €.

11.b Projekti rada s mladim istraživačima koji imaju višegodišnju tradiciju u Crnoj Gori

Podrška će biti dodijeljena programima promocije nauke koji imaju kontinuitet u podsticanju mladih istraživača i talenata u nauci u poslednjih 5 godina i koji su ocijenjeni kao kvalitetni programi od strane Ministarstva. Visina podrške iznosi do 3.000 €. Prijave za ove projekte otvorene su cijele godine, odnosno do utroška planiranih sredstava.

11.c Projekti koji su dio programa Otvorenih dana nauke

Ministarstvo nauke će podržati projekte koji se uklapaju u program Otvorenih dana nauke za 2019. godinu, koje organizuje Ministarstvo nauke, u iznosu do 1.500 €. Predlozi projekata se primaju do 31. jula 2019. godine, a o odobrenju projekata odlučuje organizacioni odbor Festivala.

Planirana sredstva za ovu tačku Konkursa iznose 60.000 €.

Prijava se podnosi elektronski preko Portala eUprave uz Saglasnost rukovodioca ustanove/organizacije za podnošenje prijave na Konkurs čiji formular možete preuzeti na početnoj stranici Konkursa


Gdje i kako

Podnosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon prijema obavještenja o prihvatanju i realizacije projekta, dostave skenirano sljedeću dokumentaciju na e-mail marina.roganovic@mna.gov.me :


1. Prateća dokumentacija – profakture / računi / promotivni materijal

2. Narativni izvještaj o realizaciji projekta (potpisan i pečatiran)

3. Finansijski izvještaj nakon realizovane aktivnosti (potpisan i pečatiran)

Isplate će se vršiti nakon realizacije projekta i podnošenja propratne dokumentacije.

Kontakt osoba za projekte iz stava 11.a i 11.b: Marina Roganović, tel.: 020/405-337, 020/234 577 mail: marina.roganovic@mna.gov.me

Kontakt osoba za projekte iz stava 11.c: Đurđina Bulatović, tel.: 020/234-116, mail: djurdjina.bulatovic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?