RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Finansiranje troškova po osnovu učešća delegata u Programskim odborima i eksternih NCP na sastancima tijela Evropske komisije za program “HORIZONT 2020”

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

PRIJAVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PO OSNOVU UČEŠĆA DELEGATA U PROGRAMSKIM ODBORIMA I EKSTERNIH NCP NA SASTANCIMA TIJELA EVROPSKE KOMISIJE ZA PROGRAM “HORIZONT 2020”


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

1.1 Nagrada za uspješne učesnike u programu „Horizont 2020“


Ako tokom 2020. godine ugovor o realizaciji projekta u okviru programa „HORIZONT 2020“ stupi na snagu, Ministarstvo će ustanovi – nosiocu projekta iz Crne Gore, koja ima status punog člana u projektu („beneficiary“), odobriti iznos do 5.000 € ako je koordinator projekta, i iznos do 2.500 € ako je partner u projektu, osim za projekte koji su odobreni za programe promocije nauke i istraživanja u društvu, i projekte koji su odobreni po specijalnim pozivima u programu Horizont 2020, koji nijesu konkurentskog tipa.

 

1.2 Naknada za koordinatore pozitivno ocijenjenih projeknih prijedloga u programu „Horizont 2020“ koji nijesu prihvaćeni za finansiranje


Ministarstvo će projektnim timovima iz Crne Gore odobriti naknadu u iznosu od 1.000 € za prijavljivanje projekata u EU programu za istraživanja i inovacije „HORIZONT 2020“, u svojstvu koordinatora, uz uslov da je projekat tokom 2020. godine pozitivno ocijenjen (da ima više od predviđenog minimalnog broja poena), a nije prihvaćen za finansiranje od strane EU.

Podnosilac zahtjeva za tačke 1.1 ili 1.2 konkursa uz prijavu dostavlja dokaze o:

- pozitivnoj ocjeni projekta;
- statusu podnosioca zahtjeva u projektu;
- sklopljenom ugovoru o grantu za navedeni projekat (u slučaju koordinacije projekta);
- pristupanju ugovoru o grantu (u slučaju partnerstva u projektu);
- budžetu odobrenog projekta sa učešćem ustanove – nosioca projekta iz Crne Gore; i
- Izjavu da podrška za ove namjene nije ostvarena na drugi način.

Kontakt osoba: Milena Milonjić, tel. 020 405-307, mail: milena.milonjic@mna.gov.me 

 

1.3 Finansiranje troškova po osnovu učešća delegata u Programskim odborima i eksternih NCP na sastancima tijela Evropske komisije za program “HORIZONT 2020”

Ministarstvo će u 2020. godini finansirati troškove učešća delegata u Programskim odborima i nacionalnih kontakt osoba (NCP) na sastancima tijela Evropske komisije za program “HORIZONT 2020”, i to putne i troškove boravka, i naknadu (za delegate u Programskim odborima), na osnovu prijave kandidata sa pozivom za učešće na sastanku.

Nakon završenog učešća na sastanku tijela Evropske komisije, delegat ili NCP Ministarstvu podnosi izvještaj i dužan je da kod Evropske komisije sprovede proceduru refundacije troškova avio-prevoza.


Konkurs za sufinansiranje namjena iz tačaka 1.1, 1.2 i 1.3 otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000 €.

 
Kontakt osoba: Jovana Zarubica, tel. 020 405-345, mail:
jovana.zarubica@mna.gov.me  

 


Gdje i kako

Konkurs za sufinansiranje namjena iz tačaka 1.1, 1.2 i 1.3 otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000 €.


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?