RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će podržati aktivnosti koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori u toku 2019. godine, putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova („bootcamps“), hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovativnoj djelatnosti.

Namjera Ministarstva nauke putem ovog segmenta konkursa je da utiče na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja; doprinese prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji; razvijanju vještina mladih ljudi, potrebnih u procesu inovacija; afirmaciji kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju i sticanju poslovnog iskustva; povezivanju timova radi upotpunjavanja vještina i znanja potrebnih u procesu inovacija i slično.

Aktivnosti treba da imaju jasno definisan cilj, program i rezultate, a u njihovoj realizaciji je poželjno da učestvuju organizacije iz Crne Gore u saradnji s partnerima iz razvijenijih inostranih inovacionih ekosistema.

Pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, ustanova/organizacija – podnosilac zahtjeva može ostvariti po osnovu najviše jedne prijave u toku 2019. godine. Potrebno je da aktivnost bude realizovana do 30. aprila 2020. godine.

Programi realizacije aktivnosti koje se uklapaju u cilj ove tačke Konkursa, dostavljaju se Ministarstvu do 22. aprila 2019. godine putem prijavnog formulara. Komisija Ministarstva će ocijeniti dostavljene programe i donijeti odluku o podršci, prema rang listi i raspoloživom budžetu. Ministarstvo će sa Nosiocima izabranih programa sklopiti ugovor o saradnji. U slučaju da nijedna prijava ne ispuni kriterijume za dodjelu podrške po ovoj tački Konkursa  u ovom roku, ili se u okviru prihvaćenih prijava ne utroše ukupno planirana sredstva za ovu namjenu,  Ministarstvo zadržava mogućnost određivanja još jednog roka za podnošenje prijava u toku 2019. godine.


Gdje i kako

Kriterijumi za dodjelu podrške:

·        Kvalitet i sprovodljivost plana aktivnosti;

·        Iskustvo nosioca programa i uključenog tima u sličnim aktivnostima i

·        Efekat na unapređenje inovacione kulture u crnogorskom društvu i usaglašenost sa Programom podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori

Podnosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon realizacije aktivnosti dostave sljedeću dokumentaciju u elektronskom formatu:

·        Narativni izvještaj o realizaciji aktivnosti (potpisan i pečatiran)

·        Finansijski izvještaj (potpisan i pečatiran)

·        Prateća dokumentacija – profakture / računi / promotivni materijal

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do 2.000 €.

Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 10.000 €.

Kontakt osoba: Marina Roganović, marina.roganovic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?