RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Sufinansiranje realizacije intenzivnih edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Sufinansiranje realizacije intenzivnih edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će podržati aktivnosti koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u toku 2019. godine, poput ljetnjih i zimskih škola, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.  

Programi treba da se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni obrazovni sistem još uvijek ne može da razvije potrebne vještine. Namjera je da se putem ovog segmenta konkursa angažuju istaknuti profesionalci, naučnici, inovatori i/ili preduzetnici iz zemlje i svijeta, koji bi u strukturiranom obliku, za vrijeme kratkog ali intenzivnog perioda edukacije (7-15 dana) mogli da doprinesu podizanju nivoa znanja i vještina mladih ljudi (studenata, mladih istraživača i profesionalaca).

Podnosilac zahtjeva (ustanova/organizacija) može ostvariti pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na ovu tačku Konkursa, najviše po osnovu jedne prijave u toku 2019. godine. Potrebno je da aktivnost bude realizovana do 30. aprila 2020. godine.

Programi koji se uklapaju u cilj ove tačke Konkursa, dostavljaju se Ministarstvu do 22. aprila 2019. godine putem prijavnog formulara. Komisija Ministarstva će ocijeniti dostavljene programe i donijeti odluku o podršci, prema rang listi i raspoloživom budžetu. Ministarstvo će sa Nosiocima izabranih programa sklopiti ugovor o saradnji. U slučaju da nijedna prijava ne ispuni kriterijume za dodjelu podrške po ovoj tački Konkursa  u ovom roku, ili se u okviru prihvaćenih prijava ne utroše ukupno planirana sredstva za ovu namjenu,  Ministarstvo zadržava mogućnost određivanja još jednog roka za podnošenje prijava u toku 2019. godine.


Gdje i kako

Kriterijumi za dodjelu podrške:

- Kvalitet programa edukacije, uključujući vodeće predavače;

- Plan realizacije programa;

- Iskustvo nosioca programa i uključenog tima u realizaciji sličnih aktivnosti i

- Povezanost sa Strateškim smjernicama za pametnu specijalizaciju Crne Gore i efekat na unapređenje vještina u prepoznatim prioritetnim oblastima, kao i sa Programom podsticanja inovativnih startapova.

Podnosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon realizacije aktivnosti dostave sljedeću dokumentaciju u elektronskom formatu:

·        Narativni izvještaj o realizaciji aktivnosti (potpisan i pečatiran)

·        Finansijski izvještaj (potpisan i pečatiran)

·        Prateća dokumentacija – profakture / računi / promotivni materijal

Podnosilac prijave može ostvariti pravo na sredstva iz ove tačke konkursa u iznosu do 7.500 €.

Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000 €.

Kontakt osoba: Ivan Tomović, ivan.tomovic@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?