RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izvještaj o preuzetim aktivnostima povodom promocije elektronskih usluga

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Dostavljanje izvještaja o preuzetim aktivnostima povodom promocije elektronskih usluga


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo javne uprave


Opis

 Shvatajući važnost adekvatnog praćenja svih e-usluga jednog organa, Vlada Crne Gore je zadužila sva ministarstva i druge organe uprave da imenuju lica koja će biti zadužena da prate i podstiču razvoj e-usluga iz njihove nadležnosti i da o preduzetim aktivnostima izvještavaju Ministarstvo javne uprave na mjesečnom nivou.


Gdje i kako

U cilju dostavljanja mjesečnog izvještaja, kreiran je upitnik i forma izvještaja u obliku elektronske usluge kako bi imenovana lica za podnošenje mjesečnih izvještaja mogla putem Portala e-uprave elektronskim putem da podnesu isti.


Korisni linkovi

 www.mju.gov.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?