РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство финансија

Издавање одобрења за производњу дуванских производа
Назив услуге

Издавање одобрења за производњу дуванских производа


Орган задужен за спровођење

Министарство финансија


Услови за учешће на јавном тендеру за издавање одобрења за производњу дуванских производа

1. Да је уписан у ЦРПС за обављање дјелатности производње дуванских производа; 

2. Да има одговарајући простор који испуњава прописане услове за производњу и смјестај дуванских производа;

3. Да има опрему која му омогућава обављање производње у свим фазама од припреме дувана (влажење, разлиставање, резање, ароматизовање) до израде дуванских производа и њиховог хигијенског паковања;

4. Да има капацитете за производњу цигарета из свог асортимана од најмање 1.000.000.000 комада годишње;

5. Да има одговарајућу лабораторију за анализу и утврдјивање квалитета дуванских производа или закључен уговор са овлашћеном лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа;

6. Да има одговарајући стручни кадар за производњу и контролу квалитета дуванских производа;

7. Да понуди реалну процјену остваривања годишње производње дуванских производа које производи према одговарајућем квалитету и количини, у складу са тржишним приликама;

8. Потврда надлежног органа да Привредно друштво, предузетник, односно одговорно лице у привредном друштву , у последње три године које предходе расписивању јавног тендера није осудјено за кривично дјело недозвољене производње, односно за кривично дјело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном и дуванским производима.


Такса - надокнада

Накнада за производњу цигарета у висини од 300.000 €;

Накнада за проиводњу осталих дуванских производа (цигари, цигарилоси…) у висини од 100.000 €;

такса у износу од 150,00 € -за рјешење о испуњености услова.


Вријеме важења

5 година


Услови или критеријуми за продужавање важења

Продужење одобрења врши се под условом и на начин прописан за издавање одобрења.


Правна подлога

Закон о дувану (Сл. лист ЦГ, бр. 48/08 76/08, 40/11 и 42/15)


Уредба о поступку јавног тендера за издавање одобрења за производњу дуванских производа (Сл. лист ЦГ, бр. 07/16)

Правилник о условима за обављање производње дуванских производа (Сл. лист ЦГ, бр. 72/15)


Контакт телефон

+382 20244 930; +382 20 244 580


Корисни линкови

www.миф.гов.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање