РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области контроле предмета од драгоцјених метала
Назив услуге

Захтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области контроле предмета од драгоцјених метала


Орган задужен за спровођење

Завод за метрологију


Надзорни орган

Министарство економије


Опис

Подношење захтјева за стручно мишљење и/или помоћ у области контроле предмета од драгоцјених метала


Гдје и како

Захтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области контроле предмета од драгоцјених метала можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу  Завода за метрологију, улица Арсенија Бољевића бб,  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев можете послати и телефаксом на број +382 20 634 651.  Захтјев се подноси у слободној форми. Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси  у висини од 2,00 € на жиро рачун  832-3161012-75. Накнаде за покриће трошкова поступка, зависно од врсте активности, прописане су  Уредбом о висини и начину плаћања накнада из области контроле предмета од драгоцјених метала (,,Службени лист РЦГ’’ број 34/11) и уплаћује се на жиро рачун 832-975-85.


Корисни линкови

Завод за метрологију

Министарство економије


Правна подлога

Закон о контроли предмета од драгоцјених метала (,,Службени лист ЦГ’’ број 40/10)

Уредба о висини и начину плаћања накнада из области контроле предмета  од драгоцјених метала (,,Службени лист ЦГ’’ бр. 34/11)


Оригинални обрасци

Захтјев се подноси у слободној форми

 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?