РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаДирекција за заштиту тајних података

Захтјев за продужење важења дозволе за приступ тајним подацама за запосленог у правном лицу, који подноси законски заступник правног лица
Назив услуге

Захтјев за продужење важења дозволе за приступ тајним подацама за запосленог у правном лицу, који подноси законски заступник правног лица


Орган задужен за спровођење

Дирекција за заштиту тајних података


Надзорни орган

Министарство одбране


Опис

Дозвола за приступ тајним подацима је акт којим се правном и физичком лицу обезбјеђује приступ и коришћење тајног податка.

Приступ тајним подацима степена тајности "СТРОГО ТАЈНО", "ТАЈНО" и "ПОВЈЕРЉИВО" може имати лице коме је издата дозвола за приступ тајним подацима.

За издавање и продужење важења дозволе за приступ тајним подацима степена тајности "СТРОГО ТАЈНО", "ТАЈНО" и "ПОВЈЕРЉИВО" подноси се захтјев.

Захтјев за продужење важења дозволе за приступ тајним подацима за правно лице или другог запосленог у правном лицу подноси законски заступник правног лица.

Прије издавања дозволе и продужења важења дозволе за приступ тајним подацима спроводи се безбједносна провјера.

Дозвола за приступ тајним подацима степена тајности "СТРОГО ТАЈНО" важи три године.

Дозвола за приступ тајним подацима степена тајности "ТАЈНО" важи пет година.

Дозвола за приступ тајним подацима степена тајности "ПОВЈЕРЉИВО" важи десет година.

Најкасније 180 дана прије истека важења дозволе за приступ тајним подацима може се поднијети захтјев за продужење важења дозволе.


Гдје и како

Захтјев за продужење важења дозволе за приступ тајним подацима за запосленог у правном лицу, законски заступник правног лица може поднијети преко достављача (курира) или преко поштанске службе, на адресу Дирекција за заштиту тајних података, улица Јована Томашевића број 29 (зграда Министарства одбране),  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев се подноси на обрасцу, уз који се прилажу прописани докази. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wеб странице Дирекције (www.нса.гов.ме) и у просторијама Дирекције за заштиту тајних података. На захтјев за продужење важења дозволе за приступ тајним подацама не плаћа се такса.  


Корисни линкови

Дирекција за заштиту тајних података (www.нса.гов.ме)


Правна подлога

Закон о тајности података ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15); и

Правилник о садржини и облику дозволе за приступ тајним подацима ("Службени лист Црне Горе", бр. 71/08)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање