РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаКомисија за тржиште капитала

Дозвола за организовање и управљање Отвореним инвестиционим фондом
Назив услуге

Дозвола за организовање и управљање Отвореним инвестиционим фондом


Орган задужен за спровођење

Комисија за тржиште капитала


Опис

Дозволом за организовање и управљање заједничким инвестиционим фондом издаје лиценца друштву за управљање за оснивање заједничких инвестиционих фондова, који се оснивају са циљем прикупљања средстава и улагања прикупљеног капитала по принципу дисперзије ризика.


Гдје и како

Документација се предаје у папирној форми на пријавници Комисија за тржиште капитала,

Адреса:

Ул. Краља Николе 27А/ИИИ

81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

64.30 Повјереницки фондови (трастови), инвестициони фондови и слицни финансијски ентитети


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Уз захтјев за издавање дозволе за формирање заједничког фонда, Друштво је дужно да поднесе Комисији сљедећу документацију:

1) правила о управљању заједничким фондом;

2) предлог проспекта;

3) информације о депозитару,

4) предлог уговора са депозитаром;

5) доказ да је Друштво запослило два инвестициона менаџера заједничког фонда;

6) овласћење за лице са којим ће Комисија сарадивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

7) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

8) друге податке и доказе које затражи Комисија.


Рок за издавање лиценце

Комисија, у року од 60 дана од дана пријема уредно поднијетог захтјева, доноси рјешење о давању дозволе за формирање заједничког фонда или рјешење о одбијању захтјева.


Период важења лиценце

Неограничен


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Ликвидација инвестиционог фонда

Трансформација инвестиционог фонда


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Друштво за управљање инвестиционим фондом и заједнички фонд плаћају накнаду приликом подношења захтјева за давање сагласности на:

1) правила о управљању заједничким фондом - у износу од 500 ЕУР;

2) проспект инвестиционог фонда - у износу од 500 ЕУР; и

3) документ "кључне информације за инвеститоре" заједничког фонда - у износу од 200 ЕУР.


Документација коју корисник прилаже

Уз захтјев за издавање дозволе за формирање заједничког фонда, Друштво је дужно да поднесе Комисији сљедећу документацију:

1) правила о управљању заједничким фондом;

2) предлог проспекта;

3) информације о депозитару,

4) предлог уговора са депозитаром;

5) доказ да је Друштво запослило два инвестициона менаџера заједничког фонда;

6) овласћење за лице са којим ће Комисија сарадивати у поступку по захтјеву за издавање дозволе за рад;

7) доказ о уплати прописане накнаде Комисији и

8) друге податке и доказе које затражи Комисија.


Правна подлога

Члан 130 Закона о инвестиционим фондовима прописује да:

(1) Инвестициони фондови морају имати дозволу за рад издату у складу са овим законом.

(2) Комисија у поступку издавања дозволе за рад инвестиционом фонду цијени усклађеност оснивачког акта, правила о управљању фондом и проспекта са овим законом.


Корисни линкови

Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 54/11)
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање