РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаАгенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност

Одобрење за коришћење радио-фреквенција (за случај када се не ради о есклузивној додјели)
Назив услуге

 Одобрење за коришћење радио-фреквенција
(за случај када се не ради о есклузивној додјели)


Орган задужен за спровођење

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Надзорни орган

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Опис лиценце

 Коришћење радио-фреквенција


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

 Архив Агенције


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 • Захтјев за издавање одобрења
 • Доказ о уплати једнократне накнаде за обраду захтјева
 • Техничко рјешење коришћења радио-фреквенција у прописаној форми


Рок за издавање лиценце

30 дана 


Период важења лиценце

 До 5 година


Услови за продужење важења лиценце

Важење одобрења за коришћење радио-фреквенција може се продужити, на захтјев носиоца одобрења, ако су испуњени услови за коришћење радио-фреквенција утврђени одобрењем. Захтјев за продужење важења одобрења за коришћење радио-фреквенција подноси се Агенцији најраније 90, а најкасније 30 дана прије истека важења одобрења.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Одобрење за коришћење радио-фреквенција Агенција ће одузети ако утврди да:
 • су у захтјеву за издавање одобрења наведени нетачни подаци;
 • носилац одобрења не поштује услове прописане овим законом или одобрењем;
 • по налогу Агенције нијесу отклоњени недостаци у утврђеном року;
 • у случају забране обављања дјелатности у складу са законом;
 • нијесу плаћене накнаде за коришћење радио-фреквенција ни након упозорења Агенције;
 • се не може на други начин избјећи штетна интерференција.
 
Одобрење за коришћење радио-фреквенција престаје да важи:
 • истеком периода на који је одобрење издато;
 • на захтјев носиоца одобрења;
 • преносом права коришћења радио-фреквенција другом лицу;
 • ако носилац одобрења престане да постоји;
 • ако носилац одобрења није започео да користи радио-фреквенције у року утврђеном одобрењем, а најкасније у року од годину дана од дана издавања одобрења;
 • престанком важења одговарајућег одобрења за емитовање радијских и/или телевизијских програма регулаторног органа надлежног за област аудио-визуелних медијских услуга, за радио-фреквенције које су планом намјене радио-фреквенцијског спектра намијењене радио-дифузној служби.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 • Једнократна накнада за обраду захтјева коју утврђује Агенција

            (1775 Накнада за поступак издавања одобрења за коришћење радио-фреквенција)

 • Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција 

             (2403 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција)

 • Годишња накнада за покривање трошкова администрирања радио-фреквенцијског спектра - приход буџета ЦГ 

            (2403 Годишња накнада за коришћење радио-фреквенција)Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Чланови 96-125 Закона о електронским комуникацијама


Корисни линкови

Неопходне информације о коришћењу радио-фреквенција


Напомена

У случају да се ради о екслузивном коришћењу радио-фреквенција, поступку издавања Одобрења претходи поступак Јавног надметања-Аукција спектра


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање