РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаАгенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност

Рјешење о утврђивању позивног знака и/или ММСИ броја
Назив Лиценце

 Рјешење о утврђивању позивног знака и/или ММСИ броја


Орган задужен за спровођење

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Надзорни орган

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Опис лиценце

 Рјешење о утврђивању позивног знака и/или ММСИ броја за пловила
(чамци или бродови)


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

 Архива Агенције


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Није примјењиво


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

  • Захтјев за издавање рјешења о одређивању позивног знака / ММСИ броја.
  • Рјешење о одређивању имена брода издато од надлежног министарства,
  • доказ о одређивању регистарске ознаке чамца које издаје надлежна лучка капетанија или испостава, односно рјешење о одређивању именаброда издатог од надлежног министарства.
  •  доказ о уплати једнократне накнаде за обраду захтјева (Тарифни број 1 Закона о административним таксама ("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03, 46/04, 81/05 и 02/06; "Сл. лист ЦГ", бр. 22/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11 и 56/13)).


Рок за издавање лиценце

 30 дана


Период важења лиценце

До престанка употребе пловила


Услови за продужење важења лиценце

 Није примјењиво


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак постојања пловила


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

  • Једнократна накнада за обраду захтјева (Тарифни број 1 Закона о административним таксама ("Сл. лист РЦГ", бр. 55/03, 46/04, 81/05 и 02/06; "Сл. лист ЦГ", бр. 22/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11 и 56/13)
            (2 Такса за захтјев, молбу и предлог, пријаву и други поднесак)


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 176 Закона о сигурности поморске пловидбе


Корисни линкови

Неопходне информације о коришћењу радио-фреквенција


Остало

Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање