РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаАгенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност

Рјешење о о утврђивању техничких и оперативних услова за коришћење одобрених радио-фреквенција
Назив Лиценце

 Рјешење о о утврђивању техничких и оперативних услова за коришћење одобрених радио-фреквенција


Орган задужен за спровођење

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Надзорни орган

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

 Архив Агенције


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Пружалац услуге јавних електроснко комуникационих услуга


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

  • Захтјев за утврђивање техничких и оперативних услова за коришћење одобрених радио-фреквенција на појединачним локацијама, односно областима покривања
  • Доказ о уплати једнократне накнаде за обраду захтјева
  • Техничко рјешење коришћења радио-фреквенција у прописаној форми


Рок за издавање лиценце

 30 дана


Период важења лиценце

 До истека предметног Одбрења за коришћење радио-фреквенција на есклузивној основи


Услови за продужење важења лиценце

 Само у случају продужења предметног Одобрења


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак важења или одузимање предметног Одобрења


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

  • Једнократна накнада за обраду захтјева - коју утврђује Агенција

            (1775 Накнада за поступак издавања одобрења за коришћење радио-фреквенција)


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Чланови 96-125 Закона о електронским комуникацијама


Корисни линкови

Неопходне информације о коришћењу радио-фреквенција


Остало

Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање