РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаДирекција за заштиту тајних података

Дозвола за приступ тајним подацима за правно лице
Назив услуге

 Дозвола за приступ тајним подацима за правно лице


Орган задужен за спровођење

 Дирекција за заштиту тајних података


Надзорни орган

 Министарство одбране


Опис

 Акт којим се правном лицу обезбјеђује приступ и коришћење тајног податка


Гдје и како

 Захтјев се подноси Дирекцији за заштиту тајних података путем достављача (курира) или путем поштанске службе, на адресу Дирекција за заштиту тајних података, улица Јована Томашевића број 29 (зграда Министарства одбране),  81 000 Подгорица,  
Контакт особа: Оливера Бакрач (оливера.бакрац@нса.гов.ме) ; тел. и фаx:020/246-274


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 У поступку закључивања и извршавања уговора о набавци роба, вршењу услуга или извођењу радова који садрже тајне податке (повјерљиви уговори)


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце


Захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацима правном лицу

Уз захтјев правно лице прилаже доказ:

  • да су обезбијеђене мјере и радње за физичку и информатичку безбједност тајних података и
  • да запослени којима је то потребно за извршење уговореног посла имају издату дозволу за приступ тајним подацима


Рок за издавање лиценце

 У складу са Законом о тајности података


Период важења лиценце

СТРОГО ТАЈНО – важи 3 године

ТАЈНО – важи 5 година

ПОВЈЕРЉИВО – важи 10 година


Услови за продужење важења лиценце

 У складу са Законом о тајности података:
Најкасније 180 дана прије истека важења дозволе за приступ тајним подацима може се поднијети захтјев за продужење важења дозволе.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 У складу са Законом о тајности података:

Дозвола за приступ тајним подацима престаје да важи:

1) истеком времена за који је издата, ако није продужено њено важење;

2) престанком обављања послова који захтијевају приступ тајним подацима у органу и организацији;

3) на основу рјешења Дирекције донијетог у поступку провјере дозволе за приступ тајним подацима;

4) смрћу физичког лица или престанком постојања правног лица коме је издата дозвола за приступ тајним подацима


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Без накнаде


Документација коју корисник прилаже

 Захтјев за издавање дозволе за приступ тајним подацима правном лицу

 

Уз захтјев правно лице прилаже доказ:

-        да су обезбијеђене мјере и радње за физичку и информатичку безбједност тајних података и

-        да запослени којима је то потребно за извршење уговореног посла имају издату дозволу за приступ тајним подацима

 

Прије издавања дозволе за приступ тајним подацима правном лицу, Дирекција провјерава да ли су у правном лицу обезбијеђене мјере за заштиту тајних података.


Правна подлога

 Закон о тајности података,
Уредба о ближим условима и начину спровођења индустријских мјера заштите тајних података


Корисни линкови

 www.нса.гов.ме


Напомена

 Прије подношења захтјева за правно лице потребно је поднијети захтјеве за издавање дозвола за приступ тајним подацима за физичка лица у правном лицу којима је то потребно за извршење уговореног посла.

 

На основу дозволе за приступ тајним подацима  за правно лице, у случају потребе, издају се НАТО и ЕУ сертификати за приступ НАТО и ЕУ тајним подацима, што је потребно навести у захтјеву за издавање дозволе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање