РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЈавни позив за полазнике Програма обуке за унутрашњег ревизора у јавном сектору
Назив услуге

Јавни позив за полазнике Програма обуке за унутрашњег ревизора у јавном сектору


Орган задужен за спровођење

 Управа за кадрове


Опис

Управа за кадрове објављује јавни позив за полазнике Програма обуке за унутрашњег ревизора у јавном сектору.

Програм обухвата теоријску и практичну обуку из области унутрашње ревизије.   

Теоријска обука траје 35 радних дана и обухвата 4 предмета:

1.    Основи националног законодавства (5 радних дана)

2.    Управљање и унутрашња контрола (10 радних дана)

3.    Основи унутрашње ревизије (10 радних дана)

4.    Финансијско извјештавање и рачуноводство у јавном сектору (10 радних дана)    

Након завршене обуке, за сваки предмет посебно, спроводи се теоријска провјера знања.

Практична обука се реализује након положених свих предметаи обухвата обављање појединачне ревизије уз стручну помоћ ментора.


Средства за реализацију програма обезбјеђују се у Буџету Црне Горе за кандидате који су запослени у институцијама које се доминантно финансирају из Буџета Црне Горе, односно буџета јединица локалне самоуправе.


Остали кандидати сносе трошкове похађања Програма у складу са Правилима о критеријумима за одређивање висине накнаде предавачима/тренерима, менторима и другим реализаторима програма обуке и висине трошкова спровођења програма обуке.


Услови за пријављивање кандидата:

-       ВИИ1 ниво квалификације образовања и

-       најмање двије године радног искуства у нивоу те квалификације образовања.

 

Потребна документација:

-       Доказ о стеченом образовању;

-       Потврда о релевантном радном искуству и

-       Пријавни образац (линк). 

Кандидат је обавезан да достави скенирану документацију којом потврђује испуњеност горе наведених услова.

Управа за кадрове задржава право да од кандидата тражи на увид оригиналну документацију.


Напомена: У случају да се на јавни позив пријави више од 25 кандидата Управа за кадрове спроводи почетно тестирање чије је резултат критеријум за одабир полазника Програма.


Гдје и како

Начин пријаве: 

Пријављивање се врши до 22. фебруара 2022. године на е-маил: тијана.вакиревиц@хрма.ме са назнакомПријава за полазника Програма обуке за унутрашњег ревизора у јавном сектору.

Контакт особа: Тијана Вакиревић, самостална савјетница И у Сектору за обуку и развој кадрова; 020/201-036        


Корисни линкови

 Управа за кадрове


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (16):

Да (11):
Не (4):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?