РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтИздавање одобрења за обављање дјелатности увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Издавање одобрења за обављање дјелатности увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа


Орган задужен за спровођење

Министарство финансија и социјалног старања


Услови за издавање одобрења за обављање увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа

 Привредно друштво, односно предузетник који Министарству финансија и социјалног старања поднесе захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, је дужан, у складу са Законом о дувану (''Службени лист ЦГ'', бр.48/08, 76/08, 40/11 и 42/15), да поднесе сљедеће:

  1) Захтјев дат је у Прилогу.

  2) Фотокопија рјешења о упису у ЦРПС.

  3) доказ о испуњености минимално техничких услова за промет робе на велико –Пријава трговине (овјерена од стране Управе за инспекцијске послове – Одсјек за Тржишну инспекцију)

    4) да има закључен уговор о куповини дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа са иностраним произвођачем или овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, као и да је увозник цигарета овлашћен од стране иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача за дистрибуцију тих цигарета на тржиште Црне Горе

 5) потврду надлежног органа (Министарство правде, људских и мањинских права) да привредно друштво, предузетник, односно одговорно лице у привредном друштву, није осудјено за кривично дјело недозвољене трговине, односно за кривично дјело недозвољене производње дувана, обрађеног дувана и дуванских производа и то у периоду од три године које претходе дану подношења захтјева.

 6) да плати таксу у износу од 20 еура за рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности увоза дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, на жиро рачун Министарства финансија и социјалног старања број: 832-3161419-18 и износ од 10 еура на исти жиро рачун на име административне таксе за упис у регистар.

Захтјев са пратећом документацијом се може послати поштом на адресу Министарства финансија и социјалног старања, Директорат за порески и царински систем, Булевар Станка Драгојевића бр.2, Подгорица, или предати лично у архиви Министарства финансија и социјалног старања.


Контакт телефон

+382 20 244 930; +382 20 244 580


Корисни линкови

www.миф.гов.ме


Правна подлога

Закон о дувану


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (2):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?