РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОбразац обавјештења о увођењу прековременог рада

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

 Образац обавјештења о увођењу прековременог рада


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове


Опис

 Послодавац је дужан да уведе прековремени рад у случајевима прописаним Законом о раду*  и колективним уговором, а може увести рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад), ако се одговарајућом организацијом  рада и распоредом пуног радног времена не може завршити изненада повећани обим посла.

Рад дужи од пуног радног времена може трајати само онолико времена колико је неопходно да се отклоне узроци због којих је  уведен,али не дуже  од 10 чаасова седмично.

Прековремени рад се уводи писаном одлуком послодавца, а,  када се ради о хитности обављања прековременог рада, послодавац то може учинити и усменим путем, уз обавезу да запосленом писану одлуку уручи најкасније пет дана након извршеног прековременог рада.

Послодавац је дужан да обавијести инспектора рада о увођењу прековременог рада у року од  три дана од дана доношења одлуке о увођењу тог рада.


Гдје и како

 Овдје можете попунити електронски образац обавјештења о прековременом раду.


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове


Правна подлога

 Закон о раду


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (22):

Да (19):
Не (2):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?