РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтФонд за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе

лого

М2 образац
Назив услуге

М2 образац


Орган задужен за спровођење

Фонд пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе


Надзорни орган

Министарство рада и социјалног старања


Опис

Одјава са ПИО осигурања на основу које престаје својство осигураника.  Подноси  је послодавац за своје запослене, надлежној јединици Фонда ПИО и то према мјесту запослења осигураника, а најкасније осам дана од датума запослења . Ово се односи за период запослења од 01.01.1970.до 01.03.2010. године. Након овог периода односно од момента ступања на снагу Закона о обједињеној регистрацији и наплати пореза и доприноса,  послодавац  подноси ЈПР пријаву надлежној јединици Пореске управе, а Фонд ПИО као корисник система обједињене регистрације, податке преузима на основу xмл фајлова који се достављају из система Пореске управе. 


Гдје и како

Од 01.01.1970. до 01.03.2010. године – Фонд ПИО Црне Горе


Корисни линкови

www.фондпио.ме


Правна подлога

Закон о пензијском и инвалидском осигурању Црне Горе (Сл. лист РЦГ 54/03)

Правилник о обрасцима пријава података за матичну евиденцију из пензијског и инвалидског осигурања (Сл. лист РЦГ 5/04)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?