РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за достављање података из прекршајне евиденције за правна лица

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за достављање података из прекршајне евиденције за правна лица


Орган задужен за спровођење

Министарство правде


Надзорни орган

Министарство правде


Опис

На основу Закона о прекршајима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 01/11 од 11.01.2011, 06/11 од 25.01.2011, 39/11 од 04.08.2011, 32/14 од 30.07.2014) и Правилника о начину вођења прекршајне евиденције ( "Службени лист ЦГ", бр. 48/2011 од 30.9.2011. године):

·  Подаци из прекршајне евиденције могу се дати суду, државном тужилаштву и овлашћеним подносиоцима захтјева кад се ради о прекршајном поступку против учиниоца за кога се траже подаци, као и органу старатељства или другом надлежном органу кад је то потребно за вршење послова из њихове надлежности.

·  Подаци из прекршајне евиденције могу се, на образложен захтјев, дати и другим државним органима, привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику ако још трају правне посљедице казне или заштитне мјере и ако за то постоји оправдан интерес заснован на закону.

·  Податке из прекршајне евиденције може, у оквиру својих законских овлашћења, користити орган надлежан за послове полиције.

·  Нико нема право да тражи од грађана да поднесу доказ о свом кажњавању или некажњавању за прекршаје.

·  Грађанину се на његов захтјев могу давати подаци о његовом кажњавању или некажњавању за прекршаје, само ако су му потребни за остваривање његових права у другој држави.  Ако грађанин тражи податке о осуђиваности или неосуђиваности, односно о кажњавању или некажњавању за прекршаје ради остваривања права у иностранству, дужан је да у захтјеву наведе која права намјерава да оствари у иностранству и у којој држави.

За издавање увјерења потребно је попунити захтјев за достављање података из прекршајне евиденције. Поред наведеног, потребна је копија личне карте или пасоша и у складу са Законом о административним таксама – тарифни број 26, уплатити износ од 3,00 еура на име административне таксе на рачун Министарства правде број 832-3161233-91.Гдје и како

Рад са странкама је од 10х до 13х.
Бројеви телефона за информације су: +382 20 675 439 а број факса је: +382 20 675 865.


Напомена

Лице које преузима увјерење за друго лице неопходно је да посједује овјерено овлашћење.


Корисни линкови

хттпс://мпа.гов.ме/рубрике/Регистар-новцаних-казни 


Правна подлога

Закон о прекршајима

Правилник о начину вођења прекршајне евиденције


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (12):

Да (9):
Не (1):
Дјелимично (2):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?