РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за надовјеру докумената
Назив услуге

Захтјев за надовјеру документа


Орган задужен за спровођење

Министарство одбране


Опис

Надовјера исправа, осим таксе на захтјев, плаћа се такса  за саму овјеру која зависи од броја листова саме исправе која се овјерава и од језика на којем је написана исправа, тако да се не може унапријед одредити износ таксе већ се такса обрачунава у конкретном предмету када странка донесе исправу. Жиро рачун је исти  и за  пуну овјеру, такозвану надовјеру и за овјеру печатом Апостилле.

Надовјера подразумијева да странка исправу прво овјери у надлежном основнон суду (према мјесту изадавања исправе), затим се овејера наставља у Министарству правде, након тога у Министарству вањских послова. Службеник за овјеру је у обавези да провјери исправност обављене овјере код суда, па уколико је овјера у реду наставља процес легализације исправе.

Жиро рачун Министарства правде на који се уплаћује такса је: 832-1130-08. 

Да ли је потребна овјера печатом Апостилле или надовјера зависи од тога у којој држави ће се исправа употријебити и врста овјере зависи од постојања или непостојања билатералних уговора који регулишу и питање употреба исправа, као и од тога да ли конкретна држава потписница Конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа , Хаг. 5. октобар 1961. године.

Списак билатералних уговора и конвенција који обавезују Црну Гору се већ налази на сајту Министарства правде.


Гдје и како

Процедура подразумијева да странка у писарници Министарства правде, Вука Караџића бр.3, поднесе захтјев на већ откуцаном обрасцу, Захтјев се заводи и странка са захтјевом и исправом долази код службеника за овјеру. 
 
Рок за овјеру  се врши одмах по доласку странке и завршава се док странка уплати таксу.  


Корисни линкови

Министарство правде

Међународни уговори 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (1):
Не (2):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?