РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање

Регистар лиценци на порталу е-управа

Регистар лиценци на порталу е-управа Министарство јавне управе је у сарадњи са Министарством финансија на порталу е-управе www.еуправа.ме успоставило Регистар лиценци различитих државних органа. Циљ је повећање транспарентности и поједностављење поступка лиценцирања, те добијање информација на једном мјесту.


На порталу е-управе је креирана посебна цјелина "еЛиценце", путем које грађани и правна лица имају могућност да на једном мјесту добију све релевантне информације у вези одобрења, дозвола, сагласности, потврда, овлашћења или других аката неопходних за обнављање привредне и друге дјелатности, укључујући пријавне формуларе, накнаде, документа која је потребно доставити.

За одређене лиценце, гдје процедура добијања лиценци то омогућава обезбијеђена је и могућност попуњавања електронских образаца и достављања образаца електронским путем.

Све заинтересоване стране које захтијевају лиценце или обнављају исте, информације могу пронаћи на порталу е-управе хттп://www.еуправа.ме/елиценце на којем се тренутно налази 212 лиценци за које су надлежне 23 институције.

У наредном периоду очекујемо да ће се и друге институције одазвати нашем позиву за креирање еЛиценци на порталу е-управе и учинити доступним информације о лиценцирању.