RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Saopštenje: Visokoškolci se za Program stručnog osposobljavanja mogu prijaviti do 27. novembra 2015. godine

 

Osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i koje nemaju radnog iskustva u određenom nivou obrazovanja imaju mogućnost da se do sjutra, 27. novembra, 2015. godine do 14 sati, prijave za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Potencijalni korisnici Programa koji su se već registrovali za učešće imaće mogućnost da završe postupak prijavljivanja i izaberu poslodavce, zaključno sa subotom, 28. novembra do 14 sati.

Kandidati će u ovom periodu, odnosno do 28. novembra, preko svog korisničkog naloga, moći da mijenjaju izabrane preferencije.

Program stručnog osposobljavanja omogućava osposobljavanje kod izabranog poslodavca u periodu od devet mjeseci.

Za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno osnovnim i srednjim školama, mogu se prijaviti samo visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine, u skladu sa propisima.

Ovdje možete pokrenuti servise:

Prijava visokoškolaca koji su završili visoko obrazovanje na teritoriji Crne Gore:

Pokrenite prijavu 
Prijava visokoškolaca koji su završili visoko obrazovanje u inostranstvu:
Pokrenite prijavu OBAVEZNO PROČITATI

Korisnik koji želi da učestvuje u Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da izvrši registraciju na Portalu eUprave. Prijava Korisnika za učešće u Programu realizuje se isključivo preko mail naloga Korisnika.

Proces prijave Korisnika za učešće u programu stručnog osposobljavanja sastoji se od tri koraka:

- Korak 1: Prijava Korisnika;

- Korak 2: Upit prema Zavodu za zapošljavanje;

- Korak 3: Izbor preferenci;

Poželjno je da svi Korisnici prije Prijave za učešće u Programu detaljno pročitaju Uputstvo

- Prijava Korisnika koji je stekao visoko obrazovanje na institucijama u CG.pdf

- Prijava Korisnika koji je stekao visoko obrazovanje na institucijama u inostranstvu.pdf

Korisnik koji je visoko obrazovanje stekao na ustanovama na teritoriji Crne Gore na Univerzitetu Crne Gore može da potraži pomoć od predstavnika CIS-a, ukoliko ima problem sa Korakom 1 - Prijava Korisnika.

UNIVERZITET CRNE GORE

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA

Telefon: (+382) 20 414 282

Korisnik koji je visoko obrazovanje stekao na ustanovama na teritoriji Crne Gore na privatnim univerzitetima/fakultetima može da potraži pomoć od predstavnika studentskih službi gdje su završili visoko obrazovanje, ukoliko ima problem sa Korakom 1 - Prijava Korisnika.

Korisnik koji je visoko obrazovanje stekao na ustanovama u inostranstvu i koji ima Rješenje Ministarstva prosvjete o priznavanju inostrane obrazovne isprave (nostrifikacija diplome) kao i Korisnik koji je završio fakultet prije 25. januara 2008. godine koji nema Rješenje Ministarstva prosvjete o priznavanju inostrane obrazovne isprave i zadovoljava uslove za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju za sva pitanja po njegovom status Korak 1 – Prijava Korisnika kontaktira Ministarstvo prosvjete.

MINISTARSTVO PROSVJETE

PRIZNAVANJE INOSTRANE OBRAZOVNE ISPRAVE

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, Email: milica.zizic@mps.gov.me

Bojana Šuškavčević, telelefon: (+382)20 410 187, Email:bojana.suskavcevic@mps.gov.me

Ukoliko imate problem sa Korakom 2 – Upit prema Zavodu za zapošljavanje – molimo Vas da posjetite Biro rada Zavoda za zapošljavanje u Vašem mjestu prebivališta ili direktno kontaktirate predstavnike Zavoda za Zapošljavanje u Vašem mjestu prebivališta.

Za sva pitanja upućena prema Zavodu za zapošljavanje konktaktirajte Zavod za zapošljavanje na sledeće kontakte:

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204;

Dragica Rustemagić, telefon: (+382) 20 405 218

Ukoliko imate problem tehničke prirode sa Korakom 1 – Prijava Korisnika i Korakom 3 – Izbor preferenci – kontaktirajte Administratora Portala eUprave.

ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(+382) 20 482 481

(+382) 20 482 426

Email: strucno.osposobljavanje@gsv.gov.me

Pored navedenih kontakt osoba, možete se obratiti i predstavnicima Uprave za kadrove da Vam pomognu u prijavi za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

UPRAVA ZA KADROVE

Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

MINISTARSTVO PROSVJETE Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me