RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem  2016. godine

Prijava visokoškolaca koji su studije završili u Crnoj Gori:
Pokrenite prijavu 
Prijava visokoškolaca koji su studije završili izvan Crne Gore:
Pokrenite prijavu 


DOKUMENTACIJA:

Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2016.-2017..pdf

Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

Prijava Korisnika koji je stekao visoko obrazovanje na institucijama u inostranstvu.pdf

Prijava Korisnika koji je stekao visoko obrazovanje na institucijama u CG.pdf


Saopštenje: Za visokoškolce dostupno 9.165 mjesta u okviru Programa stručnog osposobljavanja

Za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem poslodavci su ove godine prijavili 9.165 mjesta, 
od čega 60% u privatnom sektoru i 40% u javnom sektoru. Konkurs za prijavu visokoškolaca koji nemaju radnog iskustva i
nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 
počeo je 18. oktobra 2016. godine i biće otvoren do 18. novembra 2016. godine. Kao i ranije visokoškolci imaju mogućnost da 
izaberu sedam željenih poslodavaca kod kojih bi voljeli da se struno osposobljavaju. Ocjena tokom studiranja je jedini i osnovni 
kriterijum prilikom povezivanja poslodavaca i korisnika. Za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama mogu se prijaviti samo 
visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine u skladu sa propisima. Realizacijom Programa
stručnog  osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem olakšaće se prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada 
kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program će 
pružiti smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike i doprinijeće smanjenju nezaposlenosti mladih.


- Ukoliko korisnici imaju tehničkih problema poput nemogućnosti registracije profila na sajtu eUprave, promjene lozinki, 
u samom procesu prijavljivanja i slično, za pomoć treba da se obrate administratorima Portala eUprave:

e-mail: euprava@mid.gov.me 
ili na telefon radnim danima od 10h - 16h : 020 234 851


- Za komunikaciju sa korisnicima u vezi sa evidencijom zadužen je Zavod za zapošljavanje, a kontakt je sljedeći:

e-mail: zdenka.ivanovic@zzzcg.me
kontakt telefon: 020 405 204


- Za problem prilikom prijave korisnika koji su diplomu o visokom obrazovanju stekli van Crne Gore potrebno je kontaktirati 
službenike Ministarstva prosvjete: 


e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me
e-mail: bojana.suskavcevic@mps.gov.me
e-mail: milica.zizic@mps.gov.me
kontakt telefoni: (020) 410 187; 410 193; 410 185

- Uprava za kadrove:

e-mail: anita.ljucovic@uzk.co.me


UNIVERZITET CRNE GORE
CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA
Telefon: (+382) 20 414 282


Koordinacioni tim za implementaciju Programa stručnog osposobljavanja