RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Saopštenje: Završeno prijavljivanje za Program stručnog  osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2015/2016.

S obzirom na veliki broj lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja su pokazala interesovanje za Program stručnog osposobljavanja, a u prvom krugu nijesu dobila poslodavca, i značajan broja slobodnih mjesta kod prijavljenih poslodavaca za ovaj Program za 2015/2016. godinu, organizovan je bio i drugi krug za prijavu.

Nakon drugog kruga još 92 visokoškolca su dobila priliku da se stručno usavršavaju kod poslodavaca. 

Izabrani korisnici će 15. januara 2016. godine otpočeti sa programom stručnog osposobljavanja kod izabranog poslodavca nakon čega će se osposobiti za samostalno obavljanje posla u svojoj oblasti i ostvariti pravo na polaganje stručnog ispita. 

Rezultati drugog kruga Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2015/2016. objavljeni su na Portalu e-uprave – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i sajtovima Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uprave za kadrove.

LISTU UPARENIH VISOKOŠKOLACA I POSLODAVACA U DRUGOM KRUGU MOŽETE PREUZETI OVDJE

ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA 2015/2016 LISTU MOŽETE PREUZETI OVDJE

KONTAKT:

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me

PRIZNAVANJE INOSTRANE OBRAZOVNE ISPRAVE

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, Email: milica.zizic@mps.gov.me  

Bojana Šuškavčević, telelefon: (+382)20 410 187, Email: bojana.suskavcevic@mps.gov.me  

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204;

Dragica Rustemagić, telefon: (+382) 20 405 218

UPRAVA ZA KADROVE

Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

UNIVERZITET CRNE GORE

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA

Telefon: (+382) 20 414 282

Administratori Portala eUprave

Telefon: (+382) 20 482 486