RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

 

Drugi krug uparivanja je završen 12. decembra u 17h

SAOPŠTENJE: Počelo stručno osposobljavanje visokoškolaca

U okviru vladinog programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca danas, počinje devetomjesečnu praksu druga generacija korisnika Programa.

Podsjećanja radi, u prvom krugu, završenom 15. novembra 2013. godine, 3.458 visokoškolca su uspješno izabrala poslodavace kod kojih će obaviti stručnu praksu. Učinjeni su dodatni napori za prevazilaženje nesuglašenosti između oglašenih potreba poslodavaca i želja korisnika i nakon 2. kruga realizacije Programa, završenom 12. decembra 2013. godine, dodijeljeni su poslodavci za dodatnih 286 korisnika, isključivo na osnovu prosječne ocjene ostvarene tokom studiranja i raspoloživih slobodnih mjesta za stručno osposobljavanje.

Stručnim osposobljavanjem u trajanju od devet mjeseci, koje će se računati kao dvanaest mjeseci radnog iskustva, osim sticanja praktičnih znanja, korisnici Programa steći će i uslov za polaganje stučnog ispita (osim kada je riječ o polaganju ispita za rad u sudu, državnom tužilaštvu, advokaturi, kod javnog izvršitelja ili notara).

Polaznici Programa, koji će trajati devet mjeseci, imaće pravo na plaćeno zdravstveno osiguranje i mjesečnu naknadu u iznosu od 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

Tačan broj sklopljenih Ugovora o stručnom osposobljavanju, između poslodavaca i visokoškolaca, biće poznat krajem sedmice nakon ažuriranja baze podataka od strane Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje.SAOPŠTENJE: Objavljen spisak visokoškolaca koji su dobili šansu u drugom krugu stručnog osposobljavanja 

Danas je objavljen spisak visokoškolaca koji su dobili šansu u drugom krugu stručnog osposobljavanje. Sa ovim je završena faza uparivanja visokoškolaca za učešće u Programu stručnog osposobljavanja lisa sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014. godinu. 

Nakon elektronske prijave korisnika i automatski generisane rang liste dodatnih 286 korisnika je dobilo priliku u drugom krugu, da se stručno osposobi od 15. januara 2014. godine, i to isključivo na osnovu prosječne ocjene ostvarene tokom studiranja i iskazanih preferenci korisnika.
Javni poziv se isključivo odnosio na visokoškolce koji u prvom krugu nisu dobili poslodavce, a prijavili su se u predviđenom roku od 15.oktobra do 15.novembra 2013.godine. Prijava je trajala do 12. decembra do 17h isključivo putem Portala elektronske uprave. 

Podsjećanja radi, polaznici Programa, koji će trajati devet mjeseci, imaće pravo na plaćeno zdravstveno osiguranje i mjesečnu naknadu u iznosu od 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori. 

Obavještenja o uparenim korisnicima nakon prvog i drugog kruga će biti upućena mailom poslodavcima i korisnicima.

Spisak korisnika kojima su dodijeljeni poslodavci u drugom krugu, možete preuzeti ovdje .


SAOPŠTENJE: Objavljen spisak visokoškolaca koji su dobili šansu u prvom krugu, da se stručno osposobljavaju tokom 2014. godine

U skladu sa utvrđenom dinamikom realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem na portalu eUprava objavljen je spisak od 3.458 korisnika Programa kojima su, na osnovu uspjeha na osnovnim studijama i ličnog izbora, dodijeljeni Poslodavci, kod kojih će počev od 15. januara 2014. godine obaviti devetomjesečno stručno osposobljavanje. Nakon automatskog upoređivanja ponude poslodavaca sa željenim izborom korisnika ostalo je 919 korisnika kojima nije dodijeljen poslodavac. Ukupno prijavljenih visokoškolaca je bilo 4377. Svi korisnici koji su dobili traženog poslodavca počeće stručno osposobljavanje 15.januara 2014. godine. U toku stručnog osposobljavanja primaće naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu. Spisak korisnika kojima su dodijeljeni poslodavci u prvom krugu možete preuzeti ovdje.

Obavještenje poslodavcima 

Poslodavac kod kojeg je korisnik obavio stručno osposobljavanje izdaje Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju na obrascu broj 2, u skladu sa odredbama člana 10 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12)
Poslodavac, uz popunjeni izvještaj o stručnom osposobljavanju za poslednji mjesec u kojem je korisnik obavljao stručno osposobljavanje, dostavlja kopiju Uvjerenja o obavljanom stručnom osposobljavanju, Zavodu za zapošljavanje, odnosno Upravi za kadrove. 

Ovdje možete preuzeti:

Izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja

Uvjerenje o zavrsenom strucnom osposobljavanju.pdf


Pravna podloga, uputstva i pomoćna dokumentacija:

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

ZAKON.pdf

Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2013.-2014..pdf

Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja 2013-2014.pdf

Najcesca pitanja i odgovori 2013-2014.pdf

Obrazac br. 1 za download.pdf

Frascati - studijski programi.pdf


KONTAKT OSOBE:

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE
ADMINISTRATOR PORTALA eUPRAVE 
(+382) 20 482 426

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA CIS
telefon:  (+382) 20 414-282

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, (+382) 20 405 244

UPRAVA ZA KADROVE
Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

MINISTARSTVO PROSVJETE
Ranko Lazović, ranko.lazovic@mps.gov.me
Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me