RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Obavještenje poslodavcima 

SAOPŠTENJE: Objavljen Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizovaće se po četvrti put, za 2015/2016. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. 

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose u periodu od 21. septembra do 21. oktobra tekuće godine, nakon čega će biti objavljen poziv za buduće korisnike Programa. 

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. 

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Javni poziv UZK

JAVNI POZIV ZZZ.doc

Ovdje možete pokrenuti servise:

Prijave poslodavaca, privatni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zapošljavanje - bez digitalnog certifikata
Prijave poslodavaca, javni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata

 

Za poslodavce koji učestvuju u programu SO za 2014/2015 godinu

Poslodavac kod kojeg je korisnik obavio stručno osposobljavanje izdaje Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju na obrascu broj 2, u skladu sa odredbama člana 10 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12)

Poslodavac, uz popunjeni izvještaj o stručnom osposobljavanju za poslednji mjesec u kojem je korisnik obavljao stručno osposobljavanje, dostavlja kopiju Uvjerenja o obavljanom stručnom osposobljavanju, Zavodu za zapošljavanje, odnosno Upravi za kadrove.

Ovdje možete preuzeti:

Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju

Izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja

Pravna podloga, uputstva i pomoćna dokumentacija:

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

ZAKON.pdf

Obrazac br. 1 za download.pdf

Frascati - studijski programi.pdf

KONTAKT OSOBE:
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE
ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE 
(+382) 20 482 481

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204
UPRAVA ZA KADROVE
Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA UNIVERZITETA CRNE GORE
telefon:  (+382) 20 414-282