RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Program stručnog osposobljavanja organizovaće se i 2016/2017. godine

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizovaće se po peti put, za 2016/2017. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Javni poziv za prijavu poslodavaca je objavljen danas i isti se može naći na sajtovima Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje.

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose u periodu od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine, nakon čega će biti objavljen poziv za buduće korisnike Programa.

Pred sami istek roka prijavljivanja poslodavaca uradiće se presjek pristiglih prijava, a svi prijavljeni poslodavaci biće putem zvaničnog mejla obaviješteni o stanju iskazanih potreba za visokoškolskim kadrom. Obrada pristiglih prijava se sprovodi u cilju onemogućavanja pojave duple ili pogrešne prijave.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija neophodnih za konkurentnost na tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Prijave poslodavaca, javni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata
Prijave poslodavaca, privatni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zapošljavanje - bez digitalnog certifikata

DOKUMENTACIJA:

Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2016.-2017..pdf

Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

KONTAKT:

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, emai: zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE

Anita Ljucović, telefon: 020/202-291, e-mail: anita.ljucovic@uzk.gov.me

Biljana Petrović - Nedović, telefon: 020/202-291, e-mail: bilja.nedovic@uzk.co.me

Vladana Miranović, telefon: 020/202-290, e-mail: vladana.miranovic@uzk.co.me 

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me

PRIZNAVANJE INOSTRANE OBRAZOVNE ISPRAVE

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, email: milica.zizic@mps.gov.me 

Bojana Šuškavčević, telelefon: (+382)20 410 187, email: bojana.suskavcevic@mps.gov.me 

UNIVERZITET CRNE GORE

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA

Telefon: (+382) 20 414 282