RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

 

Objavljen Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2014-2015 

SAOPŠTENJE: Objavljen Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list Crne Gore”, broj 38/2012 i 39/2013) realizovaće se, po treći put, Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Pravilnikom o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje propisano je da se javni poziv za stručno osposobljavanje korisnika kod poslodavca, koji obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore, objavljuje na internet stranicama Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje i u jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, najkasnije do 10. septembra tekuće godine.

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose u periodu od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine. Pravo prijave za učešće u Programu imaju državni organi-institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i javne službe čiji je osnivač opština.

Ovdje možete pokrenuti servise:

Prijave poslodavaca, javni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata
Prijave poslodavaca, privatni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zapošljavanje - bez digitalnog certifikata

Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja podnose prijavu na Portal elektronske uprave, u periodu od 15. oktobra do 15. novembra tekuće godine.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže stručno osposobljavanje, u skladu sa programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, dok će stručni tim zadužen za realizaciju Programa, u saradnji sa nadležnim državnim organima, vršiti kontrolu sprovođenja stručnog osposobljavanja.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja na korisnika u odnosu na njegova prava, obaveze i odgovornosti shodno se primjenjuju opšti propisi o radu, ukoliko Zakonom nije drugačije uređeno, dok pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje kao nezaposleno lice.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 31. avgust 2014. godine, 2.482 su lica sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou visokog obrazovanja. 

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji Programa očekuje se da će se broj potencijalnih učesnika Programa, po objavljivanju javnog poziva, povećati.

Ministarstvu prosvjete, odnosno ENIC centru je, od početka 2014.godine zaključno sa 9. septembrom, podnešeno 1.243 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Na Univerzitetu Crne Gore, tokom studijske 2013/2014. godine, diplomu visokog obrazovanja na osnovnim studijama steklo je 1.918 lica.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija kojima će odgovoriti tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezapolenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Ovdje možete preuzeti:

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje.doc

Javni poziv Uprave za kadrove.doc

Obrazac za prijavu.doc


Obavještenje poslodavcima 

Poslodavac kod kojeg je korisnik obavio stručno osposobljavanje izdaje Uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju na obrascu broj 2, u skladu sa odredbama člana 10 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12)
Poslodavac, uz popunjeni izvještaj o stručnom osposobljavanju za poslednji mjesec u kojem je korisnik obavljao stručno osposobljavanje, dostavlja kopiju Uvjerenja o obavljanom stručnom osposobljavanju, Zavodu za zapošljavanje, odnosno Upravi za kadrove. 

Ovdje možete preuzeti:

Izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja

Uvjerenje o zavrsenom strucnom osposobljavanju.pdf


Pravna podloga, uputstva i pomoćna dokumentacija:

Popunjavanje elektronskog obrasca preko Portala eUprave za Poslodavce.pdf

ZAKON.pdf

Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2014.-2015..pdf

Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja 2013-2014.pdf

Najcesca pitanja i odgovori.pdf

Obrazac br. 1 za download.pdf

Frascati - studijski programi.pdf


KONTAKT OSOBE:

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE
ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE 
(+382) 20 482 426
(+382) 20 482 415

CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA CIS
telefon:  (+382) 20 414-282

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, (+382) 20 405 244

UPRAVA ZA KADROVE
Dina Dobardžić, telefon: (+382) 20 202-291

MINISTARSTVO PROSVJETE
Ranko Lazović, ranko.lazovic@mps.gov.me
Biljana Mišović, biljana.misovic@mps.gov.me