РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Претраживање

Стручно оспособљавање лица са стеченим високим образовањем

Саопштење: Стручно оспособљавање за пету генерацију почиње 16. јануараСтручно оспособљавање лица са стеченим високим образовањем, које се реализује пету годину заредом, почиње у понедјељак, 16. јануара и трајаће девет мјесеци.

Након електронским путем спроведеног поступка повезивања корисника и послодаваца, у два круга, 3.274 високошколца је добило прилику да се у деветомјесечном периоду стручно оспособљава и тиме стекне услове за полагање стручног, односно државног испита.Послодавци су исказали велико интересовање за овај програм што је резултирало оглашавањем 9.173 слободних мјеста за оспособљавање, док се 3.439 високошколаца који немају радног искуства и налазе се на евиденцији Завода за запошљавање пријавило за учешће у Програму. Деветомјесечно стручно оспособљавање, током кога корисници имају накнаду у нето износу 50% просјечне нето зараде у Црној Гори у претходној години, својеврсна је подршка образовању младих и подстицај да кроз доказивање у радном окружењу лакше дођу до запослења. На овај начин се истовремено послодавци мотивишу на отварање нових радних мјеста.Корисницима Програма се девет мјесеци проведених код послодавца рачуна као 12 мјесеци радног искуства и као услов за полагање одговарајућег стручног, односно државног испита. Послодавцима Програм омогућава да препознају потребе за одређеним кадром и радно га ангажују по истеку стручног оспособљавања. Послодавци су дужни да корисницима омогуће стручно оспособљавање, у складу са посебним актом о програму оспособљавања корисника, а стручни тим задужен за реализацију Програма, у сарадњи са надлежним државним органима, вршиће контролу спровођења стручног оспособљавања.Координациони тим за имплементацију Програма

Табела повезаних послодаваца и корисника ИИ круг:


Табела повезаних послодаваца и корисника И круг:

Табела повезаних послодаваца и корисника.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Календар програма струцног оспособљавања 2016.-2017..пдф

Кораци у имплементацији програма струцног оспособљавања.пдф

Попуњавање електронског обрасца преко Портала еУправе за Послодавце.пдф

Пријава Корисника који су стекли високо образовање ван ЦГ.пдф

Корисник који је стекао високо образовање на факултетима на територији ЦГ.пдф

КОНТАКТИ:

Завод за запошљавање:

е-маил: зденка.ивановиц@зззцг.ме

контакт телефон: 020 405 204

Министарство просвјете: