РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Претраживање

Стручно оспособљавање лица са стеченим високим образовањем

Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем  2016. године

Пријава високошколаца који су студије завршили у Црној Гори:
Покрените пријаву 
Пријава високошколаца који су студије завршили изван Црне Горе:
Покрените пријаву 


ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Календар програма струцног оспособљавања 2016.-2017..пдф

Кораци у имплементацији програма струцног оспособљавања.пдф

Попуњавање електронског обрасца преко Портала еУправе за Послодавце.пдф

Пријава Корисника који је стекао високо образовање на институцијама у иностранству.пдф

Пријава Корисника који је стекао високо образовање на институцијама у ЦГ.пдф


Саопштење: За високошколце доступно 9.165 мјеста у оквиру Програма стручног оспособљавања

За Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем послодавци су ове године пријавили 9.165 мјеста, 
од чега 60% у приватном сектору и 40% у јавном сектору. Конкурс за пријаву високошколаца који немају радног искуства и
налазе се на евиденцији Завода за запошљавање за Програм стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем 
почео је 18. октобра 2016. године и биће отворен до 18. новембра 2016. године. Као и раније високошколци имају могућност да 
изаберу седам жељених послодаваца код којих би вољели да се струно оспособљавају. Оцјена током студирања је једини и основни 
критеријум приликом повезивања послодаваца и корисника. За рад у образовно-васпитним установама могу се пријавити само 
високошколци који су завршили студије обима 240 кредита у трајању од четири године у складу са прописима. Реализацијом Програма
стручног  оспособљавања лица са стеченим високим образовањем олакшаће се прелазак младих из свијета образовања у свијет рада 
кроз пружање могућности за додатно стицање знања, вјештина и компетенција којима ће одговорити тржишту рада. Програм ће 
пружити смјернице установама високог образовања у конципирању уписне политике и допринијеће смањењу незапослености младих.


- Уколико корисници имају техничких проблема попут немогућности регистрације профила на сајту еУправе, промјене лозинки, 

у самом процесу пријављивања и слично, за помоћ треба да се обрате администраторима Портала еУправе:

е-маил: еуправа@мид.гов.ме 
контакт телефон: 020 234 851.


- За комуникацију са корисницима у вези са евиденцијом задужен је Завод за запошљавање, а контакт је сљедећи:

е-маил: зденка.ивановиц@зззцг.ме
контакт телефон: 020 405 204


- За проблем приликом пријаве корисника који су диплому о високом образовању стекли ван Црне Горе потребно је контактирати 

службенике Министарства просвјете:

е-маил: биљана.мисовиц@мпс.гов.ме
е-маил: бојана.сускавцевиц@мпс.гов.ме
е-маил: милица.зизиц@мпс.гов.ме
контакт телефони: (020) 410 187; 410 193; 410 185

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ЦЕНТАР ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Телефон: (+382) 20 414 282


Координациони тим за имплементацију Програма стручног оспособљавања