RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Potvrda o upisu u registar operatora
Naziv Licence

 Potvrda o upisu u registar operatora 


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost


Nadzorni organ

 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost 


Opis licence

 Potvrda o upisu, izmjeni ili brisanju iz registra operatora.


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu (način predaje zahtjeva, kontakt osobe, telefon, fax, mail)

Prijava za upis u registar operatora- pisani zahtjev na obrascu koji propisuje Agencija, web sajt Agencije www.ekip.me, kontakt osoba Dragan Krušić, tf. 020/406 719, fax  020/406 702 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Korišćenje javnih elektronskih komunikacionih mreža ili pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1. Potvrda o registraciji iz CRPS-a  - orginal ili ovjerena kopija

2. Rješenje o registraciji PIB-orginal ili ovjerena kopija

3. Rješenje o registraciji za PDV-orginal ili ovjerena kopija

4. Statut društva-potpisan i ovjeren pečatom društva

5. Fotokopiju kartona deponovanih potpisa sa žiro računom

6. Punomoć ovlašćene osobe (ako prijavu podnosi ovlašćena osoba)

7. Tehnička dokumentacija, sa kratkim opisom , karakteristikama javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga  koja treba da sadrži:
- područje na kojem se pružaju servisi; 
- opis servisa koji se pružaju i način funkcionisanja; 
- rješenje za autentifikaciju, autorizaciju i biling; 
- način kontrole kvaliteta servisa; 
- način zaštite i privatnost komunikacija 


Rok za izdavanje licence

 7 (sedam) dana- član 47 ZEK-a


Period važenja licence

Od momenta upisa u registar operatora do momenta brisanja iz registra (član 50 ZEK-a) 


Uslovi za produženje važenja licence

 Potvrda o upisu u regisitar operatora - nema produženja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Član 50 ZEK-a propisuje način brisanja iz registra operatora: 

  1. ako operator u pisanom obliku obavijesti Agenciju o prestanku obavljanja prijavljene djelatnosti;
  2. ako operator ne obavlja prijavljenu djelatnost duže od godinu dana neprekidno;
  3. ako je operatoru pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje prijavljene djelatnosti;
  4. i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Ne plaća se naknada/taksa za izdavanje Potvrde o upisu, izmjeni ili brisanju iz registra operatora.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o elektronskim komunikacijama-ZEK („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13, 02/17 i 49/19), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora, registra odobrenih radio - frekvencija, registra dodijeljenih brojeva, registra dodijeljenih adresa i registra elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“, 27/14), Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja obrasca prijave koja se podnosi prije početka, prestanka ili izmjene režima korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga („Sl. list CG“, 27/14).


Korisni linkovi

 http://www.ekip.me


Ostalo

Ukoliko Licenca zahtijeva još informacija koje bi bile korisne, kao i druge podatke od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja, molimo Vas da ih navedete: 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje