RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?


Javne rasprave

Uputstva za korišćenje(otvori)(zatvori)

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava.

Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

 

12.02.2018. 14:32

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), te Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018 godini

12.02.2018. 14:31

U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini

12.02.2018. 14:28

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), te Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018 godini (“Službeni list Crne Gore” broj 83/17), Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje

08.02.2018. 12:00

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o volonterizmu

08.02.2018. 11:56

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova