РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Општа правила и услови коришћења система еПартиципација у оквиру Портала е-управе

Сва правила и услови коришћења Портала е-управе односе се и на систем еПартиципације. Коришћењем система еПартиципација, у оквиру Портала е-управа, прихватате ниже наведене услове коришћења.

Објава јавних позива путем система еПартиципације

Систем еПартиципације са свим пратећим функцијама омогућава објављивање, праћење и коментарисање јавних позива и пратећих докумената сходно Уредби о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 041/18).

Сви јавни позиви и пратећи документи, као и одобрени коментари заједно са одговорима институције који су објављени у склопу система еПартиципације, јавно су видљиви.

Коментари путем система еПартиципације

Регистровани корисници могу учествовати у свим активним јавним расправама и консултацијама, чији су јавни позиви објављени на порталу еПартиципцаије, те сходно томе могу прегледати све објављене извјештаје, одлуке и остала релевантна документа о спроведеним јавним расправама и консултацијама. Корисници учествују у активним јавним расправама уносом коментара, мишљења и предлога на документе који су дати на јавну расправу или консултацију. Корисник може у склопу система еПартиципација дати општи коментар на документ који се налази на јавној расправи и то на конкретни члан или дио документа. Коментари ће бити јавно доступни након одобравања од стране модератора институције. Сви коментари који буду садржали садржај који није у складу са овим правилима неће бити објављени.

Коментари не смију садржати:
• Тајне податке, клеветничке или нетачне информације и незаконите иницијативе
• Информације које су предмет судског поступка који је у току или чије је објављивање забрањено одлуком суда или прописима о тајности података; 
• Информације које су комерцијално осјетљиве или могу изазвати личну узнемиреност или штету; 
• Иницијативе које представљају или позивају на кршење закона и других прописа; 
• Имена и друге личне податке појединаца. 
• Увредљиве, шаљиве или бесмислене захтјеве
• Увредљив, провокативан или непристојан вокабулар;
• Пропагирање расне, националне и/или вјерске нетолеранције или дискриминације;
• Неразумљиве формулације;
• Изјаве које се своде на рекламирање;

Сви коментари корисника су јавно видљиви од тренутка објаве коментара од стране надлежног модератора институције. Сви одговори на коментаре надлежних институција јавно су видљиви од тренутка одговора институција, а биће објављени и у извјештају о спроведеној јавној расправи или консултацији. 
Корисници у склопу партиципације могу изразити своје слагање или неслагање са одређеним коментарима коришћењем посебних ознака, односно кликом на икону „Палац горе“ или „Палац доље“ поред коментара. Слагање или неслагање са одређеним коментарима је анонимно и не биљежи се у извјештају о спроведеној јавној расправи или консултацији.

Нерегистровани посјетиоци система еПартиципације могу прегледати све јавне расправе и консултације без могућности остављања коментара те могу прегледати све објављене извјештаје о спроведеним јавним расправама и консултацијама.
Корисници се могу пријавити за пријем нотификација о будућим јавним позивима на посебној страници. Информације за које су се пријавили, кориснци добијају на емаил адресу коју су навели у пријави. Обавјештења могу садржати све информације о промјенама статуса јавних расправа и консултација, те обавјештења о свим релевантним документима и одлукама поводом јавних расправа и консултација за које су исказали интересовање.

Одабиром опције „Унсубсцрибе“ из обавјештења путем е-поште, корисник се одјављује односно онемогућава сва будућа обавјештења са система еПартиципације.