RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Opšta pravila i uslovi korišćenja sistema eParticipacija u okviru Portala e-uprave

Sva pravila i uslovi korišćenja Portala e-uprave odnose se i na sistem eParticipacije. Korišćenjem sistema eParticipacija, u okviru Portala e-uprava, prihvatate niže navedene uslove korišćenja.

Objava javnih poziva putem sistema eParticipacije

Sistem eParticipacije sa svim pratećim funkcijama omogućava objavljivanje, praćenje i komentarisanje javnih poziva i pratećih dokumenata shodno Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18).

Svi javni pozivi i prateći dokumenti, kao i odobreni komentari zajedno sa odgovorima institucije koji su objavljeni u sklopu sistema eParticipacije, javno su vidljivi.

Komentari putem sistema eParticipacije

Registrovani korisnici mogu učestvovati u svim aktivnim javnim raspravama i konsultacijama, čiji su javni pozivi objavljeni na portalu eParticipcaije, te shodno tome mogu pregledati sve objavljene izvještaje, odluke i ostala relevantna dokumenta o sprovedenim javnim raspravama i konsultacijama. Korisnici učestvuju u aktivnim javnim raspravama unosom komentara, mišljenja i predloga na dokumente koji su dati na javnu raspravu ili konsultaciju. Korisnik može u sklopu sistema eParticipacija dati opšti komentar na dokument koji se nalazi na javnoj raspravi i to na konkretni član ili dio dokumenta. Komentari će biti javno dostupni nakon odobravanja od strane moderatora institucije. Svi komentari koji budu sadržali sadržaj koji nije u skladu sa ovim pravilima neće biti objavljeni.

Komentari ne smiju sadržati:
• Tajne podatke, klevetničke ili netačne informacije i nezakonite inicijative
• Informacije koje su predmet sudskog postupka koji je u toku ili čije je objavljivanje zabranjeno odlukom suda ili propisima o tajnosti podataka; 
• Informacije koje su komercijalno osjetljive ili mogu izazvati ličnu uznemirenost ili štetu; 
• Inicijative koje predstavljaju ili pozivaju na kršenje zakona i drugih propisa; 
• Imena i druge lične podatke pojedinaca. 
• Uvredljive, šaljive ili besmislene zahtjeve
• Uvredljiv, provokativan ili nepristojan vokabular;
• Propagiranje rasne, nacionalne i/ili vjerske netolerancije ili diskriminacije;
• Nerazumljive formulacije;
• Izjave koje se svode na reklamiranje;

Svi komentari korisnika su javno vidljivi od trenutka objave komentara od strane nadležnog moderatora institucije. Svi odgovori na komentare nadležnih institucija javno su vidljivi od trenutka odgovora institucija, a biće objavljeni i u izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi ili konsultaciji. 
Korisnici u sklopu participacije mogu izraziti svoje slaganje ili neslaganje sa određenim komentarima korišćenjem posebnih oznaka, odnosno klikom na ikonu „Palac gore“ ili „Palac dolje“ pored komentara. Slaganje ili neslaganje sa određenim komentarima je anonimno i ne bilježi se u izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi ili konsultaciji.

Neregistrovani posjetioci sistema eParticipacije mogu pregledati sve javne rasprave i konsultacije bez mogućnosti ostavljanja komentara te mogu pregledati sve objavljene izvještaje o sprovedenim javnim raspravama i konsultacijama.
Korisnici se mogu prijaviti za prijem notifikacija o budućim javnim pozivima na posebnoj stranici. Informacije za koje su se prijavili, korisnci dobijaju na email adresu koju su naveli u prijavi. Obavještenja mogu sadržati sve informacije o promjenama statusa javnih rasprava i konsultacija, te obavještenja o svim relevantnim dokumentima i odlukama povodom javnih rasprava i konsultacija za koje su iskazali interesovanje.

Odabirom opcije „Unsubscribe“ iz obavještenja putem e-pošte, korisnik se odjavljuje odnosno onemogućava sva buduća obavještenja sa sistema eParticipacije.