RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Često postavljena pitanja

Gdje da pronadjem uputstva za korišćenje portala?

Uputstva za korišćenje Portala eUprave Crne Gore možete pronaći na stranici Pomoć.

Kako da se registrujem?

Na Portalu eUprava možete se registrovati pomoću Vaše e – mail adrese odlaskom na stranu Registracija. Po uspješnom registrovanju dobićete na Vašu e – mail adresu poruku sa linkom preko koga ćete izvršiti verifikaciju i aktivaciju Vašeg naloga na Portalu. Ukoliko posjedujete elektronski certifikat, nije potrebno da se registrujete, već možete direktno otići na stranu Prijava.

Portal podržava slijedeće kategorije korisnika:

 - Anonimni korisnici – korisnici koji pristupaju Portalu anonimno, bez prethodne registracije;

 - Korisnici registrovani mail-om - korisnici koji pristupaju Portalu registrujući se mail adresom, bez upotrebe kvalifikovanih i važećih certifikata;

 - Registrovani korisnici – korisnici koji se na Portal prijavljuju pomoću kvalifikovanih i važećih digitalnih certifikata.

Anonimnim korisnicima Portal omogućava korišćenje usluga državne uprave na nivou informacija o procedurama, kontakt podatke za realizaciju procedura i ostale neophodne informacije o institucijama, kao i sve informacije od javnog značaja koje imaju karakter slobodnog pristupa. Ovi korisnici pristupaju Portalu kao bilo kom informativnom web sajtu i koriste ga na tom nivou.

Korisnicima registrovanim mail-om Portal omogućava korišćenje usluga državne uprave, pored dobijanja informacija, na nivou podnošenja zahtjeva za usluge koje ne trebaju digitalno potpisivanje.

Registrovani korisnici mogu biti fizička lica, pravna lica i zaposleni u javnoj upravi koji koriste usluge Portala kao i ovlašćeni službenici nadležnih institucija (zaposleni u javnim institucijama) zaduženi za kreiranje usluga i pružanje usluga na portalu eUprava.

Registrovani korisnici se prijavljuju preko kvalifikovanih digitalnih certifikata koje je izdalo neko od registrovanih certifikacionih tijela (CA) u Crnoj Gori. Portal eUprava mora da podržava korišćenje svih važećih kvalifikovanih digitalnih certifikata u trenutku završetka projekta. Za registrovane korisnike Portal prepoznaje kom tipu korisnika pripadaju (građanin, privredni subjekat, zaposlen u javnoj upravi, organ državne uprave) i korisniku dodijeljuje prava koja on može da ostvari na Portalu.

Koji su neophodni tehnički preduslovi za korišćenje Portala?

Osnovno polazište tehničkih uslova jeste korišćenje  pretraživača Internet Explorer verzija 5 i novije, kao i Mozilla Firefox verzija 2 i novije.

  1. Za elektronsko potpisivanje dokumenta neophodno je instaliranje JAVA plug-ina;
  1. Za pregled uplatnica i obrazaca u pdf formatu potrebno je instalirati  Adobe Acrobat Reader;
  1. Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahtjeva organ državne uprave koji pruža uslugu.
    • Preduslov za instaliranje elektronskog certifikata jeste posjedovanje USB tokena na kojem je smješten certifikat.  Za više informacija pogledati sledeći link: www.posta.cg.me.

Šta je elektronski certifikat?

Elektronski certifikat je elektronski dokument koji izdaje Certifikaciono tijelo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za provjeru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski certifikat može se shvatiti kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku certifikata kao i podatke o njihovom izdavaocu.

Pošta Crne Gore je kvalifikovano Certifikaciono tijelo u crnoj Gori i upravlja infrastrukturom javnih ključeva (PoštaCG-PKI) za javne potrebe države Crne Gore. U okviru Pošte CG-PKI za potrebe davanja usluga certifikovanja uspostavljeno je certifikaciono tijelo sa samo-potpisanim certifikatom (Single Rooted Certification Authority) (PoštaCG-CA), koje izdaje kvalifikovane certifikate zainteresovanim fizičkim i pravnim licima. PoštaCG-CA koristi jedno registraciono tijelo, koje radi u sastavu Pošte Crne Gore DOO i koje je ovlašćeno za provjeru identiteta korisnika u postupcima upravljanja certifikatima kao što su prvo izdavanje certifikata, obnova certifikata, opoziv certifikata, za odobravanje zahtjeva za izdavanje certifikata. Registraciono tijelo proslijeđuje odobrene zahtjeve operativnom. Certifikati koje izdaje PoštaCG-CA se mogu koristiti za različite namjene u zavisnosti od politike certifikata. Politika certifikata je u svakom izdatom korisničkom certifikatu označena u ekstenziji certificatePolicies u skladu sa specifikacijom u RFC-u (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile). Certifikati koje izdaje PoštaCG-CA se mogu koristiti za različite namjene u zavisnosti od politike certifikata. Politika certifikata je u svakom izdatom korisničkom certifikatu označena u ekstenziji certificatePolicies u skladu sa specifikacijom u RFC-u (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile). Certifikate izdate od strane PoštaCG-CA je dozvoljeno koristiti za verifikaciju digitalnog potpisa, verifikaciju identiteta i obezbjeđivanje povjerljivosti podataka.

Kako učestvovati u javnim raspravama?

Učešće u javnoj raspravi je moguće za sve korisnike koji se prijave na portal eUprava. Na stranici Javne rasprave svi zainteresovani mogu slаti komentаre, sugestije i prilаgаti dokumente u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve, koja je pokrenuta. Inicijator jаvne rаsprаve zаdržаvа prаvo dа ne objаvi u cjelini ili djelimično komentаre koji nijesu u vezi sа predmetom jаvne rаsprаve.

Javne rasprave mogu inicirati samo prijavljeni korisnici portala eUprava kojima je to omogućeno, nakon obraćanja administratoru portala putem Kontakta. 

Postavite pitanje