RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

LISTA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo javne uprave je, uvažavajući pristigle zahtjeve za povlačenje sa Liste i nakon sprovedenog postupka ispitivanja podataka iz anonimnih prijava koje su u međuvremenu pristigle, a kojima se dovodila sumnja u vjerodostojnost pojedinih prijava po javnim pozivima od  9. oktobra i 21. decembra 2018. godine, revidiralo Listu nezavisnih  procjenjivača za 2019. godinu.

Listu možete pogledati ovdje: Lista NP.pdf
Cijeneći da Zakon o nevladinim organizacijama zahtijeva apsolutno poštovanje od strane svih aktera, i imajući u vidu značaj finansiranja projekata i programa NVO u kontekstu ostvarivanja strateških ciljeva, Ministarstvo je preduzelo odgovarajuće mjere kako bi se osigurala nezavisnost procjenivača koji će biti odabrani i angažovani od strane nadležnih ministarstava.