РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтеНаручивање - електронски сервис намијењен осигураницима Фонда, који су регистровани код изабраних доктора у домовима здравља.
Надзорни орган

Министарство здравља Црне Горе


Назив услуге

еНаручивање - електронски сервис намијењен осигураницима Фонда, који су регистровани код изабраних доктора у домовима здравља.


Опис

Сервис еНаручивање (www.ездравље.ме) омогућава услуге електронског наручивања:

- електронских рецепата (терапије) за хроничне болеснике, 

- извјештаја за обрачун накнаде зараде (дознака) за вријеме привремене спријечености за рад (боловања), искључиво за боловања која одобравају Првостепене љекарске комисије Фонда,  

- потврда које издају изабрани доктори (тренутно 2 врсте потврда које издаје изабрани доктор за дјецу: Оправдање изостанка из вртића и Доказивање способности за наставу физичког васпитања).  

Електронско наручивање појединих електронских услуга је технички омогућен онима који имају испуњене претходно наведене конкретне предуслове за сваку од 3 наведене услуге.


Корисни линкови

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (13):

Да (8):
Не (4):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?