РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтИздавање одобрења за производњу дуванских производа
Назив услуге

Издавање одобрења за производњу дуванских производа


Орган задужен за спровођење

Министарство финансија и социјалног старања


Услови за учешће на јавном тендеру за издавање одобрења за производњу дуванских производа

1. Да је уписан у ЦРПС за обављање дјелатности производње дуванских производа; 

2. Да има одговарајући простор који испуњава прописане услове за производњу и смјестај дуванских производа;

3. Да има опрему која му омогућава обављање производње у свим фазама од припреме дувана (влажење, разлиставање, резање, ароматизовање) до израде дуванских производа и њиховог хигијенског паковања;

4. Да има капацитете за производњу цигарета из свог асортимана од најмање 1.000.000.000 комада годишње;

5. Да има одговарајућу лабораторију за анализу и утврдјивање квалитета дуванских производа или закључен уговор са овлашћеном лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа;

6. Да има одговарајући стручни кадар за производњу и контролу квалитета дуванских производа;

7. Да понуди реалну процјену остваривања годишње производње дуванских производа које производи према одговарајућем квалитету и количини, у складу са тржишним приликама;

8. Потврда надлежног органа да привредно друштво, предузетник, односно одговорно лице у привредном друштву , у последње три године које предходе расписивању јавног тендера није осудјено за кривично дјело недозвољене производње, односно за кривично дјело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном и дуванским производима.


Такса - надокнада

Накнада за производњу цигарета у висини од 300.000 €;

Накнада за проиводњу осталих дуванских производа (цигари, цигарилоси…) у висини од 100.000 €;

Такса у износу од 150,00 € -за рјешење о испуњености услова;

Такса у износу од 10 е за упис у регистар. 


Вријеме важења

5 година


Услови или критеријуми за продужавање важења

Продужење одобрења врши се под условом и на начин прописан за издавање одобрења.


Правна подлога

Закон о дувану (Сл. лист ЦГ, бр. 48/08 76/08, 40/11 и 42/15)


Уредба о поступку јавног тендера за издавање одобрења за производњу дуванских производа (Сл. лист ЦГ, бр. 07/16)

Правилник о условима за обављање производње дуванских производа (Сл. лист ЦГ, бр. 72/15)


Контакт телефон

+382 20244 930; +382 20 244 580


Корисни линкови

www.миф.гов.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?