RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijem povrede na radu

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Prijave povrede na radu


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove


Opis

Poslodavac je dužan dqa odmah, a najkasnije u roku od 24h, od nastanka, pisano prijavi inspekciji rada svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih shodno članu 41 stav 3 Zakona o zaštiti na radu (“Službeni list RCG”, br. 79/04 i “Službeni list CG”, br. 26/10)


Gdje i kako

 Ovdje možete prijaviti elektronskim putem povredu na radu, ili na adresu Uprave za inspekcijske poslove, odsjeku za inspekciju rada na adresu: Ul. Oktobarske revolucije br. 130, 81000 Podgorica


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove


Pravna podloga

 Zakon o zaštiti na radu


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (12):

Da (11):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?